Wees voorbereid:partneralimentatie maximaal 5 jaar per 1 januari 2020!

25-12-2018, 13:36 | Lezersnieuws | Hilde

Op 12 december 2018 is het wetsvoorstel met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Nu gaat de Eerset Kamer zich er nog over buigen. Verwachting is dat de wet vanaf 1 januari 2020 van kracht zal zijn.

De wet om de partneralimentatie na echtscheiding te beperken van 12 jaar tot hooguit 5 jaar lijkt er dus te komen. Wie nu al aan alimentatieverplichtingen vast zit, hoeft echter nergens op te rekenen.

Het wetsvoorstel moet minder verdienende echtgenoten, meestal vrouwen, prikkelen om financieel„ op eigen benen te gaan staan. De aanname waarop deze wet leunt, is gedeelde zorg voor de kinderen.

Er is ook kritiek: Met name de echtgenoot die de zorg voor de huishouding en voor de jonge kinderen op zich heeft genomen, zal financieel achteruitgaan. Het emancipatieproces is nog niet voldoende voltooid in Nederland. Partneralimentatie blijft noodzakelijk vanwege de economische onzelfstandigheid. De initiatiefnemers zouden ruimte moeten maken voor meer uitzonderingen, zoals een verlengingsmogelijkheid voor de situatie van een ziek kind of wanneer de behoeftige echtgenoot na vijf jaren nog niet zelfredzaam is buiten zijn/haar macht en een overbruggingsperiode voor behoeftige echtgenoten die dicht tegen de AOW-gerechtigde leeftijd liggen. Door meer uitzonderingen te maken kan er ook voor deze situaties een passende oplossing gevonden worden.

Rechters anticiperen in sommige gevallen al op het wetsvoorstel, ook al is deze nog niet in werking getreden, maar eigenlijk alleen in de situaties dat sprake is van jonge ouders, met min of meer gelijke carrierekansen, die de zorg voor de kinderen daadwerkelijk in gelijke helften delen.

Kortom, als er dan toch een echtscheiding moet komen, en uitgaande van de traditionele rolverdeling, dan kunnen vrouwen beter vóór 1 januari 2020 het echtscheidingsverzoek indienen. Advies aan mannen: probeer het huwelijk nog even te redden en dien na 1 januari 2020 het echtscheidingsverzoek in. En wie weet, misschien wordt 2019 daardoor zo'n goed huwelijksjaar dat de echtscheiding uit beeld raakt! Een relatiemediation kan wellicht uitkomst bieden! We gaan positief het nieuwe jaar in, nietwaar!

Mr. Hilde Kroon (www.hildekroonmediation.nl) is reeds jarenlang mediator en jurist werkzaam in de omgeving Arnhem met veel ervaring in het notariaat.