Waterschapsverkiezingen 2019, waarom stemmen ertoe doet

15-03-2019, 10:01 | Lezersnieuws | Margo

Het waterschap is de basis van de Nederlandse democratie en de basis voor Nederland. Binnen de waterschappen is het polderen geboren. Zonder waterschappen en een degelijk waterbeheer zou een groot deel van Nederland en ook het waterschapsgebied van Vallei en Veluwe niet bestaan.

Waterschappen geven om hun werk te kunnen uitvoeren een kleine € 3 miljard per jaar uit. Geld dat als directe belasting wordt opgehaald bij u. In Nederland is er dan de traditie om u ook te vragen op welke manier u het geld uitgegeven wilt zien. 

Met het veranderend klimaat is het van belang dat het waterschap een krachtig bestuur heeft dat samen met inwoners, gemeente, provincie en Rijk kan werken aan onze waterveiligheid, het niet bouwen in de laagste putjes van Nederland, de slechte waterkwaliteit door de landbouw, medicijnresten en de plastic soup, energietransitie, behoud van watererfgoed. 

De genoemde thema’s lijken geen keuzes te bevatten, maar dat is zeker niet waar.  

Er is discussie of het waterschap zich wel of niet moet bemoeien met waar wel of niet gebouwd wordt, of de huidige landbouw alle ruimte moet houden en we de daarbij horende verdroging en vervuiling hebben te accepteren, of waterschappen gemeenten financieel dienen te ondersteunen bij het maken van groen-blauwe steden, over het waterschap als energieleverancier, over het beschermen van ons watererfgoed en –landschappen.  

 

Wat Kiest Water Natuurlijk?

Water natuurlijk kiest voor een lange termijn koers die erop is gericht Nederland zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering, dat het water schoon is en dat we trots kunnen blijven op onze lange waterhistorie. 

Dit betekent dat we zoeken naar hoe mensen in de toekomst veilig kunnen blijven leven, door veilige dijken, maar ook door actief te discussiëren met provincie en gemeente waar wel en niet gebouwd kan worden.

Dit betekent dat we bodem weer als spons willen laten werken die water opneemt bij regen en water afgeeft in droge tijden. 

Dit betekent dat we gemeenten actief en financieel willen ondersteunen met het afkoppelen en opvangen van regenwater om wateroverlast tegen te gaan en campagnes te houden als Je tuin: stenen eruit - planten erin.

Dit betekent dat we de discussie met de politiek, landbouw, farmaceuten en plasticindustrie willen aangaan over schone beken, kanalen en sloten.

Dit betekent dat we actief ons watererfgoed en onze sprengen, dijkjes, slotenpatronen willen beschermen.

Margo Meeuwissen