• Samen het leesplezier vergroten.

    VoorleesExpress

VoorleesExpress Veluwezoom zoekt nieuwe voorlezers en coördinatoren 

11-06-2018, 14:37 | Lezersnieuws | VoorleesExpress

VoorleesExpress Veluwezoomstart in september met het tweede seizoen van de VoorleesExpress in de gemeenten Rheden en Renkum. Na een succesvolle start in maart j.l. met 11 gezinnen, hopen we om in september bij 20 nieuwe gezinnen te gaan voorlezen. Hiervoor zoeken we versterking van het team vrijwilligers.

 

Als voorlezerga je 20 weken lang, een uur per week naar een gezin met kinderen tussen de twee en acht jaar waar sprake is van een taalachterstand of waar dat dreigt. De  belangrijkste doelen zijn het leesplezier vergroten en het enthousiast maken van de ouders om na twintig weken het voorleesritueel over te nemen.Je komt bij het gezin thuis, op een vaste tijd en laat ouders en kinderen langzaam wennen aan interactief voorlezen, boekjes en verhalen. Maar ook spelletjes en liedjes kunnen onderdeel zijn van de taalverrijking. Je zorgt voor een gezellige sfeer. Met het gezin kijk je hoe het voorlezen het beste past in hun thuissituatie. Ook bezoek je de bibliotheek met het gezin. Je wordt intensief begeleid door een coördinator. De tijdsinvestering is gemiddeld 2-2,5 uur per week.  Bij de start van het seizoen krijg je een workshop “Interactief voorlezen”.  

Als coördinatorbegeleid je 5 voorlezers en gezinnen. Je bezoekt de gezinnen drie maal en zorgt voor een goede afstemming tussen gezin en voorlezer, waarbij de door het gezin geformuleerde doelen leidraad zijn. Je zorgt voor een goede verslaglegging van de gestelde doelen. Je levert maatwerk en zorgt bij conflicten voor een duidelijke analyse en je zoekt naar een oplossing. Met de voorlezers houd je drie bijeenkomsten, waarbij je hen instrueert, ervaringen uit laat wisselen en ervoor zorgt dat de voorlezers werken zoals de bedoeling is. De projectleider begeleidt de coördinatoren.  De tijdsinvestering is gemiddeld 3-4 uur per week met pieken en dalen. 

Onderdeel van het Taalhuis 

De VoorleesExpress Veluwezoom in de gemeenten Rheden en Renkum wordt sinds eind 2017 uitgevoerd door het Taalhuis Veluwezoom: een samenwerking van verschillende regionale instellingen die als doel heeft laaggeletterdheid – voor jong en oud - terug te dringen en de taal-, reken- en digitale vaardigheden van inwoners uit onze gemeenten te versterken. 

Ook meedoen? 

Ben je enthousiast geworden, wil je vrijwilliger worden, meld je dan aan op: 

https: //voorleesexpress.nl/locatie/view/veluwezoom

 

Meer informatie 

Meer informatie is te vinden op https://voorleesexpress.nl/locatie/view/veluwezoom of www.taalhuisveluwezoom.nl of vraag om meer informatie bij Petra de Gooijer, projectleider van de VoorleesExpress Veluwezoom, tel. 06-22 36 57 16 of e-mail: veluwezoom@voorleesexpress.nl