• Logo's Vijf dorpen en Lightyear

    nvt

Vijf dorpen in 't Groen en Lightyear

08-03-2018, 21:28 | Lezersnieuws | Flip

In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen brengt Vereniging Vijf dorpen in 't Groen vervroegd het volgende nieuws uit.

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen blikt op 11 april in een openbare ledenvergadering terug op het jaar 2017. In dat jaar signaleerde de vereniging in de gemeente weer een gebrek aan bestuurlijke transparantie en integriteit. Dieptepunt was de steun die de gemeente gaf aan een projectontwikkelaar voor zijn grootschalige bouwplannen ten koste van het landschap en de belangen van burgers. De vereniging overweegt hierover een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman.

In 2017 ging ook veel goed. De vereniging leverde diverse positieve bijdragen aan het groene karakter van de gemeente Renkum. Ze gaf adviezen aan het ambtelijk apparaat, burgers en belangengroepen over het groenonderhoud. Commentaar, zowel opbouwend als zeer kritisch, werd geleverd op een aantal beleidsplannen, zoals op de visie voor de Landgoederen. We hopen dat de mooie plannen nu ook worden uitgevoerd.

Het jaarverslag van de vereniging over 2017 is te vinden op www.vijfdorpen.nl

In de bijeenkomst zal tevens een presentatie worden gegeven door Lex Hoefsloot (27) over zowel de zonneauto Lightyear One die hij met zijn bedrijf ontwikkelti, als over de energietransitie van onze maatschappij. Lex is volgens het Financieel Dagblad een van de talentvolste ondernemers van ons land. Een idealist die voor duurzaamheid gaat en die nationaal en internationaal vaak in het nieuws is.

Aanvang:  20:00 uur;  vrij entree.

Locatie:  De Beken, Nieuwe Keijenbergseweg 174, 6871VZ RENKUM

Informatie: www.vijfdorpen.nl en www.lightyear.one

i “Je kunt de Lightyear One zien als een elektrische auto die van de grond af aan opnieuw is opgebouwd om het beste van zonneauto’s en elektrische auto’s te combineren”, zegt Lex Hoefsloot. Hoefsloot was teammanager bij het eerste Solar Team Eindhoven, dat in 2013 met gezins-zonnewagen Stella in Australië de World Solar Challenge won, en hij is CEO van Atlas Technologies, dat hij met vier andere oud-teamleden vorig jaar oprichtte. Lightyear is de merknaam waaronder deze startup de zonneauto op de markt brengt: een lichtjaar is volgens de makers ook de afstand die we wereldwijd jaarlijks met fossiele brandstoffen afleggen.