Verschillen in natuurbeelden tussen bevolkingsgroepen.

10-03-2019, 10:07 | Lezersnieuws | Hermien

Woensdag 20 maart lezing over de verschillen in natuurbeelden tussen bevolkingsgroepen in Nederland.

door: Birgit Elands (Wageningen University).

Wat is natuur en hoe moeten we ermee omgaan? Doordat mensen daar verschillend over denken ontstaan er rond het natuurbeheer nogal eens conflicten. Denk aan de discussies rond de Oostvaardersplassen en de terugkeer van de wolf in Nederland.

Verschillen in natuurbeelden

Beleidsmakers en natuurbeheerders worstelen met verschillen in natuurbeelden tussen deskundigen en burgers en tussen burgers onderling. Toch leiden verschillende natuurbeelden niet altijd tot conflicten.

Samenwerken

Er zijn tal van voorbeelden waarbij mensen met verschillende natuurbeelden samenwerken als vrijwilliger in het natuur- en landschapsbeheer, in citizen science projecten of in burgerinitiatieven.

Plaats:             Lunchroom ‘De Beken’, Nieuwe Keijenbergseweg 174, 6871 VZ Renkum

Datum:           woensdag 20 maart 2019

Aanvang:        19:30 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur.

Kosten:            Toegang, koffie/thee zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom.

Aanmelden:    Aanmelden: wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl. U ontvangt bericht.