Verbod vuurwerk Wageningen

02-01-2017, 12:02 | Lezersnieuws | Ruth Eisen

Jaarwisseling jl. : mijn schoonmoeder ziek in bed met om haar hen de knallende oorlog van het vuurwerk. Mijn poes liep de hele dag nerveus heen en weer en kroop tenslotte onder het bed.

Mijn buurvrouw van Latijn Amerika zei, dat ze niet begrijpt wat Nederlanders bezielt. Ik begrijp het ook niet.

Ik ben voor een geheel verbod, weg met deze luchtvervuilende oorverdovende rotzooi . De geesten verdrijf je niet met vuurwerk, maar met bewustzijn, een wakkere geest en daadkracht en dit mis ik hier. Wat als we in Wageningen de eerste stap zetten.

Ruth Eisen, Wageningen