• De Wageningste vetrouwenscontactpersonen, Machteld speets en Machteld Vos de Wael

    Willemijn Mostert

Twee vertrouwenscontactpersonen voor Wageningse verenigingen en organisaties

22-02-2019, 09:39 | Lezersnieuws | Machteld

Infoavond

Seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of ander grensoverschrijdend gedrag kan grote impact hebben en zelfs leiden tot een sociaal isolement. Dat wil het Vrijwilligers Centrum Wageningen  helpen (VCW) voorkomen. Kleine verenigingen en organisaties kunnen daarom contact zoeken met twee vertrouwenscontactpersonen die het VCW beschikbaar stelt. De vertrouwenscontactpersoon is een initiatief van de Wageningse Gemeenteraad.

Op 7 maart organiseert het VCW om 20.00 uur een informatieavond in de bibliotheek om toelichting te geven over wat de vertrouwenscontactpersoon voor kleine stichtingen en verenigingen kan betekenen. Wie wil komen kan zich vooraf aanmelden via vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl.

De twee vertrouwenscontactpersonen zijn Machteld Speets en Machteld Vos de Wael. Beide zijn voor deze functie opgeleid door het NOC*NSF. Iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag binnen een Wageningse organisatie kan met Speets of Vos de Wael in gesprek gaan. Zij luisteren naar het verhaal en dragen mogelijke vervolgstappen aan.

Niet hetzelfde als vertrouwenspersoon
De vertrouwenscontactpersoon is geen vervanging voor een vertrouwenspersoon maar wel een eerste wegwijzer voor hulp. Een vertrouwenspersoon gaat inhoudelijk in op wat een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag doormaakt. De vertrouwenscontàctpersoon wijst de weg en is hiermee sterk drempelverlagend. Iemand die contact zoekt met de vertrouwenscontactpersoon blijft in principe anoniem, tenzij hij of zij bij naam genoemd wil worden. Strafbare feiten vormen een uitzondering op deze regel. Iemand die als derde partij iets ziet gebeuren wat niet door de beugel kan, kan ook contact zoeken met de vertrouwenscontactpersoon.