Steunpunt Vrijwillige Hulp Solidez stopt per 1 januari 2016

02-12-2015, 15:40 | Lezersnieuws | Vrijwilligerscentrale Renkum

Per 1 januari 2016 stopt Vrijwilligerscentrale Renkum als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen met alle activiteiten. Omdat het Steunpunt Vrijwillige Hulp onderdeel is van de vrijwilligerscentrale stopt ook deze dienstverlening per die datum. Inwoners van Renkum en maatschappelijke organisaties kunnen dan hun hulpvragen zonder tussenkomst van het steunpunt neerleggen bij de Hulpdienst Voor Elkaar of plaatsen op www.wehelpen/renkum.nl. Per 1 januari neemt de Hulpdienst Voor Elkaar ook de telefooncirkel van het steunpunt over.

Meer dan 7 jaar heeft het Steunpunt Vrijwillige Hulp van Solidez telefonisch bemiddeld in hulpvragen van de vaak oudere inwoner van Renkum aan organisaties als Hulpdienst Voor Elkaar, Humanitas en Bezoek- en OpvangService (BOS). De meeste hulpvragen betreffen hand- en spandiensten, zoals (samen) boodschappen doen, bezoek aan huis, klusjes in de tuin, samen wandelen/rolstoel rijden, samen uit/winkelen, computerhulp, voorleeshulp/spelletjes doen, formulieren invullen, klusjes in-en-om-het-huis, autovervoer.

Alle hulpvragers die bekend zijn bij het Steunpunt worden persoonlijk per brief op de hoogte gesteld.