• Samenwerking

    GroenLinks

Steun voor startende ondernemers

05-07-2018, 14:50 | Lezersnieuws | GroenLinks

Een fijn dorp maak je samen: inwoners, ondernemers en gemeente. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente als partner naast ondernemers staat zodat zij kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in onze dorpen. De jaarlijkse ondernemersdag is een succesvol initiatief op dit gebied. De gemeente biedt sinds kort ook een tienweekse training aan startende ondernemers. GroenLinks stelde het college vragen over diverse vormen van ondersteuning.

Startende ondernemers, met name zzp’ers, kunnen via de gemeente een tienweekse training volgen om zich voor te bereiden op het ondernemerschap. GroenLinks vindt het belangrijk dat zzp'ers en andere kleine ondernemers ondersteuning kunnen krijgen wanneer dit nodig is. De aangeboden ondersteuning via een avondschool was voor GroenLinks aanleiding om vragen te stellen aan het college. Waarom werd gekozen voor het bureau Qredits? Volstaat het aanbod van de Kamer van Koophandel niet? Download de vragen en antwoorden onder dit artikel.
We zullen dit blijven volgen om te zien wat deze begeleiding oplevert en of dit in de toekomst ook de beste manier is om ondernemers te ondersteunen.

Andere vormen van ondersteuning
In onze gemeente wonen bovengemiddeld veel zzp’ers. Het is winst als zij elkaar en andere ondernemers ontmoeten om hun successen te delen en elkaar te versterken. Zo zijn er in Renkum en Oosterbeek groepen zzp’ers die samen een Broodfonds zijn begonnen. Dat is een gezamenlijke voorziening voor arbeidsongeschiktheid, een solidair netwerk van ondernemers die elkaar uitbetalen bij ziekte. Ze zijn  elkaars vangnet.

GroenLinks vindt deze kleinschalige manier van samenredzaamheid een mooi voorbeeld van de eigen kracht van inwoners en willen graag dat de gemeente deze ontwikkeling ondersteunt. Daarom hebben we het college de suggestie gedaan de initiatiefnemers uit het al bestaande Broodfonds uit te nodigen op de ondernemersdag aan hun collega’s te vertellen over hun initiatief.
 

De vragen die steunfractielid Norbert Mergen-Metz en Charlotte de Roo stelden over de avondschool en het stimuleren van Broodfondsen en de antwoorden van het college zijn te downloaden op renkum.groenlinks.nl.