Statiegeldacties Liliane Fonds

10-01-2019, 16:01 | Lezersnieuws | Frits

Wageningen/Renkum

Het Liliane Fonds steunde in 2018 ruim 90.000 kinderen met een handicap in 29 armste ontwikkelingslanden. ‘Sterke kinderen en een toegankelijke wereld’, dat is het motto voor de statiegeldacties bij Albert Heijn aan de Stadsbrink in Wageningen en de Dorpsstraat in Renkum. In de armste landen en streken van Afrika, Azië en Latijns Amerika leven 35 tot 40 miljoen kinderen met een handicap. Buitengesloten, kansloos en veel vaker dan anderen slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en geweld. Samen met lokale partnerorganisaties maakt het Liliane Fonds deze kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Door het functioneren van kinderen te verbeteren, hen zelfbewust en weerbaar te maken en barrières op te heffen die hen verhinderen mee te doen in de samenleving.  Klanten van Albert Heijn Wageningen en die van Albert Heijn Renkum kunnen in de komende maanden hun statiegeld(bonnetjes) doneren voor de idealen en het werk van het Liliane Fonds. www.lilianefonds.nl