• Kinderen BSO

    Skar

Skar neemt activiteiten Kinderopvang Willemijn over

14-03-2019, 14:01 | Lezersnieuws | Kinderopvang

P E R S B E R I C H T Skar neemt activiteiten Kinderopvang Willemijn over Per 1 april gaan het pand, de werknemers en de activiteiten van Kinderopvang Willemijn op de locatie aan de Bart Crumstraat 10 in Heelsum over naar Skar Groep, onderdeel van Wij zijn JONG. Skar heeft zelf een locatie, de Blokkendoos, aan de overkant van de straat waar zij al jaren peuterwerk, dagopvang en bso verzorgt. Skar is blij met deze ontwikkeling waarmee ze kinderen nog meer mogelijkheden kan bieden. Ook de bso-activiteit aan de Bram Streeflandweg 53 in Renkum wordt door de Skar Groep voortgezet. De locatie biedt kinderen nog meer ruimte veel buiten te spelen met toegang tot de kinderboerderij en het bos. “Het welbevinden van kinderen neemt aanzienlijk toe als de kinderen meer buiten dan binnen zijn, dat heeft onderzoek uitgewezen”, vertelt Frans Lausberg, directeur van de Skar groep in Arnhem. De locatie zal Ontdekkingreis gaan heten en is bestemd voor bso-kinderen van 4 tot 12 jaar. Ook tijdens de zomervakantie zal de nieuwe locatie geopend zijn, zelfs voor kinderen buiten de gemeentegrenzen en daarmee krijgen meer kinderen de kans zich buiten schooltijd te vermaken en te ontwikkelen.Beter leeftijdsgericht aanbod In de huidige Blokkendoos aan de Bart Crumstraat 1 zal Skar de dagopvang van 0 tot 4-jarigen voortzetten. Skar onderzoekt nog hoe ze het peuterwerk vorm gaat geven en op welke locatie. De kinderen van BSO Ontdekkingsreis van deze locatie en de kinderen van BSO De Dolfijn van de Don Boscoweg 19 in Renkum verhuizen en komen samen met de bso-kinderen van Willemijn op de nieuwe locatie. Dat betekent 3 bso-groepen op één locatie, met jonge en oudere kinderen. Kinderen van verschillende leeftijden hebben een andere ontwikkelbehoefte en zo kunnen het aanbod en de activiteiten voor kinderen verder toegespitst worden op leeftijd.  Skar is onderdeel van Wij zijn JONG, een maatschappelijke organisatie die investeert in de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar. Binnen de organisatie wordt onderzoek gedaan en aanbod ontwikkeld dat kinderen helpt met begeleiding op te groeien tot sociale, bekwame en zelfstandige volwassenen. Skar werkt aan de hand van de pedagogische pijlers uit het Pedagogisch kompas van Wij zijn JONG: Opvoeden doen we samen, in een rijke uitdagende omgeving, met ruimte voor initiatief en altijd in dialoog. De daadwerkelijke verhuizing van alle kinderen zal vermoedelijk nog voor de zomer plaatsvinden.