• Schapenheld - premiére

    Movie W
  • Frankenstein - filmconcert

    Movie W
  • Ernest & Célestine

    Movie W

Schaapsherder met idealen en festival bij Movie W

20-02-2019, 08:45 | Lezersnieuws | Filmhuis

WAGENINGEN - Filmhuis Movie W zit tot en met dinsdag 26 februari boor­devol films, met een festival van don­der­dag tot en met zondag.

VIVE L’ AMOUR Tsai Ming-lians ra­di­cale, mi­ni­ma­lis­tische por­tret van drie ver­lo­ren zie­len in de me­tro­pool Tai­pei, hun le­vens ra­ken ver­we­ven in leeg lu­xe apar­te­ment. Over het (ho­pe­lo­ze) ver­lan­gen naar con­tact. Film­kunst in de stijl van An­to­nioni en Berg­man. Wo 20 20.30.

MOVIEWEEKEND Vierdaags(!) fes­ti­val met tien fims en eetcafé. Pre­mière van Scha­pen­held, dra­ma, ro­man­tische komedie, kin­der­ani­ma­tie, thril­ler, nachthorror en als zon­dag­matinee het live film­con­cert Fran­ken­stein. Do 21 19.00, vr 22 19.30, za 23 11.00, zo 24 11.00.

I DREAM IN ANOTHER LANGUA­GE Ontroerend poëtisch sprookje over het uit­sterven van een taal in Me­xi­caanse jungle­dorp­je, de ge­vol­gen voor relaties en le­vensvisie. Een onrustbarend gege­ven in een fijn­zinnige vertelling. Ma 25 20.30.

SCHAPENHELD Aangrijpend, mooi ge­filmd portret van een schaaps­her­der met romantisch we­reld­beeld wiens idealisme botst met op­ruk­ken­de Vinexwijken en markt­den­ken. Houdt hij met zijn familie tra­di­tie le­vend? Do 21 19.00, di 26 20.30.

Wilhelminaweg 3a, info: moview.nl