Roghorst wil meepraten over alternatieven Nijenoord Allee

05-03-2016, 13:30 | Lezersnieuws | Florentine Jagers

De Belangenvereniging Bewoners Roghorst (BBR) gaat in gesprek met de opstellers van het alternatieve plan voor verdubbeling van de Nijenoord Allee. De leden van de BBR hebben daartoe onlangs besloten tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de Piekschool.

Zes Wageningse organisaties hebben een alternatief ontwikkeld voor de verdubbeling van de Nijenoord Allee, de zogenaamde Draagvlakvariant. Dit plan combineert verschillende maatregelen en houdt rekening met alle verkeersdeelnemers. Het plan komt tegemoet aan zorgen over fijnstof, geluidsoverlast en het verlies aan groen. De Draagvlakvariant is een reactie op het voornemen van de Gemeente om de Nijenoord Allee te verdubbelen.

GEEN VERDUBBELING

Frank Hoeberichts, voorzitter van de BBR: "De Draagvlakvariant gaat er van uit dat verdubbeling van de Nijenoord Allee niet nodig is. Tijdens een participatiebijeenkomst hebben wij via een stemming de mening van de bewoners van de Roghorst gepeild. Daaruit bleek dat een ruime meerderheid van de aanwezigen het hiermee eens is."

Ook werd de mening gevraagd over een aantal kernmaatregelen uit de Draagvlakvariant. Het aanleggen van een westelijke toegang van de Wageningen Campus is volgens de bewoners een goed plan. De zuidelijke toegang, die volgens de Draagvlakvariant bij de Bornsesteeg of Hoevestein zou moeten komen, stuit daarentegen op grote bezwaren. Hoeberichts: "We zijn bang dat dit juist extra verkeer gaat aantrekken. Bovendien denken wij dat er te weinig ruimte is voor een toegang aan de zuidzijde van de Campus. Wij pleiten daarom voor een derde ingang van de Campus aan de noordzijde."

ZORGEN FIJNSTOF EN GELUID

De BBR wil betrokken blijven bij de discussie over de plannen met betrekking tot de Nijenoord Allee en gaat daarom nu gesprek met de opstellers van de Draagvlakvariant. Tijdens de bijeenkomst benadrukten aanwezigen dat de verkeerseffecten van zowel de Draagvlakvariant als van de verdubbeling van de Nijenoord Allee onvoldoende zijn doorgerekend. Dit inzicht wordt noodzakelijk geacht voor het nemen van een goed onderbouwde beslissing.

Opnieuw werd tijdens de bijeenkomst duidelijk dat de bewoners van de Roghorst een grote voorkeur hebben voor de aanleg van een rondweg rond Wageningen. Ook bleek dat veel bewoners uit de Roghorst erg ontevreden zijn over de geluidschermen en dat er grote zorgen zijn over fijnstof en leefklimaat.