• verzameld zwerfafval

    Greet Visser

Rijnuiterwaarden weer schoon de winter in

15-10-2018, 11:57 | Lezersnieuws | fons


 

Op zaterdag 13 oktober zijn de Rijnuiterwaarden in de gemeente Renkum weer opgeschoond. De 35 vrijwilligers verzamelden 30 zakken vol met zwerfafval. De actie werd gecoördineerd door IVN Zuidwest Veluwezoom.

Na de grootschalige schoonmaak dit voorjaar waarbij ruim 100 vrijwilligers betrokken waren kon dit keer met een kleinschaliger actie worden volstaan. Er is gewoon minder afval. De coördinatoren hebben de indruk dat de hoeveelheid zwerfafval afneemt. Steeds meer mensen zijn zich bewust hoe schadelijk zwerfafval, en met name plastic, is voor ons ecosysteem. Ook speelt mee dat er geen hoogwater is geweest sinds de voorjaarsschoonmaak en er zodoende minder is aangespoeld.

Rijkswaterstaat en IVN Gelderland hebben samen het initiatief genomen voor het oprichten van een Rijnjutters groep, dit in navolging van de Maasjutters, de Waaljutters en de Lekjutters. Men wil regelmatig de oevers van de grote rivieren opschonen in samenwerking met alle betrokken partijen. Met het initiatief “Schone Rivieren” werken IVN Nederland, Plastic Soup Foundation en Stichting de Noordzee samen om de toevoer van plastic via de rivieren aan de bron te stoppen. De ambitie is om in de toekomst de totale rivieren van de bron tot de Nederlandse delta te betrekken bij het project.

Binnen het project gaat het niet alleen om afval op te ruimen maar ook om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheden, samenstelling en herkomst van het zwerfafval. Met deze kennis kunnen de vervuilers beter opgespoord, aangesproken en betrokken worden om oplossingen te zoeken voor de lekkage van (plastic) afval naar het milieu. Doel is dat  geen afval meer in de rivieren en uiteindelijk in de zee terecht komt. De plastic soep wordt aan de bron gestopt.

De Renkumse vrijwilligers hebben bij hun schoonmaakactie genoten van het prachtige landschap en van het zonnige weer. Het was een nuttige en gezellige actie. De coördinatoren Greet Visser, Albert Smit en Fons Goselink danken nogmaals alle vrijwilligers. De Renkumse uiterwaarden zijn weer winterklaar!