• Uitstoot Smurfit Kappa Parenco

    R.Keizer

Record aantal klachten over overlast Smurfit Kappa Parenco

01-11-2018, 15:15 | Lezersnieuws | René

De enorme overlast die Smurfit Kappa Parenco veroorzaakt blijft sinds de ombouw van de PM2 naar karton in 2016 aanhouden.

Omwonenden klagen nu ruim twee jaar over de adembenemende stank en de soms oorverdovende herrie van de fabriek. Het aantal klachten is dit jaar tot recordhoogte gestegen. Op de zgn. snuffelapp, waar men klachten over het bedrijf kan plaatsen, zijn dit jaar vanaf half januari meer dan DUIZEND KLACHTEN over stank en lawaai binnengekomen. Op de officilële meldingen site van de overheid zijn tot nu toe ruim ZESHONDERD KLACHTEN te lezen.

Dat de overlast eerder toe dan afneemt is op te maken uit opmerkingen die vanuit Heelsum en Wageningen komen over stankoverlast.

Een aantal omwonenden heeft klachten over keelpijn, misselijkheid enz. en zijn bezorgd dat de uitstoot van de fabriek een gevaar voor de gezondheid is, dit ondanks geruststellende woorden van de GGD.

De reakties van de fabriek en overheid komen tot op heden niet verder dan dat men er aandacht voor heeft en ermee bezig is. 

Omwonenden eisen dat de overlast op zeer korte termijn teruggebracht wordt tot het nivo van voor de ombouw van de PM2.