• fractie en steunfractie PvdA

    intern

PvdA Renkum zoekt jou!

07-07-2017, 14:30 | Lezersnieuws | Tom Erkens

In maart 2018 kiezen we de nieuwe gemeenteraad. PvdA Renkum zoekt enthousiaste inwoners als kandidaat voor de gemeenteraad, voor een van raadscommissies of als fractievolger. We zoeken gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die als raadslid het beleid in Renkum socialer, rechtvaardiger, groener en duurzamer willen maken.

Als gemeenteraadslid ben je volksvertegenwoordiger en zorg je voor de vertaling van onze idealen naar de politieke werkelijkheid van de gemeenteraad.

Als lid van een raadscommissie ben je betrokken bij de voorbereiding van de raadsvergadering. Een goede manier om je te oriënteren op het raadslidmaatschap.

Als fractievolger woon je de vergaderingen van de fractie bij en kun je worden ingezet op speciale onderwerpen en dossiers, afhankelijk van je eigen interesses.

Ben jij de inwoner die we zoeken?

Dan heb je een heldere en sociaal democratische visie op de maatschappij. Je bent in staat om het verkiezingsprogramma van de PvdA onder woorden te brengen en begrijpt wat er moet gebeuren om onze doelen te realiseren. Je bent enthousiast en gedreven om daaraan jouw bijdrage te leveren. Je zoekt de inwoners op en weet wat er leeft. Je begrijpt de belangen van de inwoners en bent in staat om belangen af te wegen, keuzes te maken en jouw keuze te verantwoorden.

Aanmelding voor alle functies via de mail bij de voorzitter van het bestuur: Ysbrand de Haan e-mail: ysbranddehaan1@hotmail.com of telefonisch: 06-53478910

Voor alle belangstellenden geldt dat ze in de gelegenheid worden gesteld om de komende maanden "mee te draaien" met de gemeenteraadsfractie om zich zo te oriënteren op aard en inhoud van het raadswerk.