• Protest in raadszaal: “Stankoverlast is iets heel anders dan de stankterreur die we nu ondergaan”

    Sandre Wurster, GB Renkum

Overlast Parenco: wethouder neemt geen regie

14-09-2018, 16:09 | Lezersnieuws | gemeentebelangen

De fractie van GemeenteBelangen wil dat het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijkheid neemt om de overlast van papierfabriek Parenco (Smurfit Kappa) in Renkum te minimaliseren. Het feit dat de provincie het ‘bevoegd gezag’ is ontslaat de gemeente niet van het nemen van regie. “Dit college mag zich niet verschuilen achter de provincie. Het gaat hier om inwoners van onze eigen gemeente”, stelde GB fractievoorzitter Daniëlle van Bentem in de raadscommissie van 12 september.

Zo’n veertig inwoners vroegen in de raadszaal aandacht voor hun zorgen en enorme frustraties over de toegenomen overlast sinds er karton wordt geproduceerd bij Parenco. “Stankoverlast is iets heel anders dan de stankterreur die we ondergaan”, vertelde een zeer geraakte inwoner aan de raads- en commissieleden.

De focus moet gericht zijn op concrete oplossingen die de overlast terugdringt. GB vindt dat de gemeente een duidelijke rol moet nemen; met de wethouder als regisseur die partijen samenbrengt, resultaten toetst en de snelheid in het proces bewaakt.

Van Bentem: “We zien zeer verontruste inwoners die hard aan de bel trekken. Wij zien ook een bedrijf, Parenco, dat open communiceert, onderzoek doet en op zoek is naar innovatieve oplossingen ondanks dat ze feitelijk met de afgegeven vergunning de wet niet overtreden.

En we zien vooral een onzichtbaar college en een wethouder die duikt en naar de provincie wijst; dezelfde wethouder die een half jaar geleden in verkiezingstijd heel stellig beloofde dat de fabriek deels zou sluiten als de overlast niet werd opgelost. Met deze loze belofte is de afstand tussen politiek en inwoners vergroot en dat kunnen we in deze kwestie nu juist niet gebruiken.”

Wethouder Joa Maouche (GL) gaf meermaals aan dat de gemeente niet beslissingsbevoegd is rondom de verleende vergunning. Op de vraag of die vergunning niet van tafel kan, antwoordde Maouche: “We doen ons best”. Over het nemen van regie was hij duidelijk: “Het spijt mij, het spijt het college, dat we de frustraties nu niet kunnen wegnemen Maar ik zal de regierol niet op mij nemen.”

Voor GB een teleurstellend antwoord dat ook niet in lijn lijkt te zijn met het coalitieakkoord en de concept Perspectiefnota die in september in de Raad wordt behandeld. GB dient in september daarom, in ieder geval samen met het CDA, een motie in waarin het college wordt opgedragen een actievere rol te nemen.