Oproep aan nieuwe coalitie

26-03-2018, 22:23 | Lezersnieuws | Annemiek

Een centrum voor Landschap, Kunst en Cultuur op de Westerbouwing: een mooier visitekaartje van Renkum als kunstenaarskolonie is niet te geven. Toch draalt de gemeente al ruim een decennium om dit centrum van de grond te tillen. Weliswaar werd een aantal verkennende onderzoeken door de gemeente gefinancierd, maar bleven de resultaten daarvan zonder gevolg.

Uit alle onderzoeken, waarvan de laatste dateert uit 2012, kwam de Westerbouwing als best denkbare plaats van vestiging uit de bus. Geen wonder, want deze plek is al sinds 1912 aangekocht door de gemeente met als doel deze blijvend te kunnen openstellen voor het publiek. Wèl verwonderlijk echter, dat de gemeente de afgelopen twee jaar eveneens open bleek te staan voor een zelfde centrum, maar dan op locatie Mariëndael. Dit heeft buitengewoon vertragend gewerkt, en het animo bij een zeer betrokken groep burgers (verenigd in ZOOM) niet bepaald aangewakkerd. 
Ook de stichting A.C. van Deventer, een particulier fonds dat jaarlijks op ruimhartige wijze culturele en sociale initiatieven en activiteiten in de gemeente Renkum ondersteunt, ziet dit “geklungel” met lede ogen aan. Diverse malen hebben wij met de gemeente overlegd om met een financiële bijdrage het plan op de Westerbouwing nader te ontwikkelen. Ook hebben we onze bereidheid uitgesproken te participeren in het zeker stellen voor de gemeente van een belangrijke schilderijencollectie van de Oosterbeekse School, die zich tot op heden in particuliere handen bevindt. Helaas hebben deze uitgestoken handen tot dusver niet tot enig resultaat geleid. 
We dringen er bij de komende coalitievorming dan ook op aan de invulling van Oosterbeek als kunstenaarskolonie hoog op de prioriteitenlijst te zetten. In de recente Cultuurnota heeft de gemeente hiervoor al beleidsmatig de basis gelegd. Maar uitvoering kan niet zonder daarvoor de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen. Gezien de brede steun die in de verkiezingsprogramma’s van vrijwel alle politieke partijen voor cultuur wordt uitgesproken, kan dit geen al te groot probleem zijn. We hopen dan ook dat de komende coalitie snel vaart maakt met de al zo lang gekoesterde wens op de Westerbouwing  een Centrum voor Landschap, Kunst en Cultuur te realiseren, waarin ook hedendaagse kunstenaars participeren.

Namens het bestuur van de stichting A.C. van Deventer,
Annemiek van Spaendonck-van der Veen