• Jubilarissen en afscheid Jan Tollenaar

    Sander van Loenen

Nieuwjaarsreceptie Heelsums Harmonie

11-01-2019, 22:31 | Lezersnieuws | Bart

In haar nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van Heelsums Harmonie keek  voorzitter Margreet van der Spek terug op een positief 2018.
In de eerste plaats de aanstelling van Christian Ansink als nieuwe dirigent, in het dagelijks leven o.a trombonist bij het Gelders Orkest.
De samenwerking met T2muziek laat zien dat er positieve ontwikkelingen zijn t.a.v de jeugdopleiding.
Simon de Jong begeleidt het “Opstap orkest” momenteel bestaat deze beginners groep uit 10 leden, Annette Veldkamp heeft de leiding over het  “Symfonisch Leerlingen Orkest” momenteel met 20 leden, na januari breidt het orkest zich uit met 5 nieuwe leden.
Positieve wending is dat de landelijke media veel aandacht besteed aan muziekonderwijs voor jongeren, wetenschappelijk aangetoond dat muziek goed is voor de ontwikkeling van de jeugd.
Tevens werden er deze avond diverse leden gehuldigd voor voor een langdurig lidmaatschap.
Nico en Lida Stunnenberg zijn al 40 jaar verbonden aan Heelsums Harmonie, niet alleen muzikaal verbonden maar ook 40 jaar actief deelgenomen aan de vele werkzaamheden binnen de vereniging.
Nico Stunnenberg is 18 jaar voorzitter geweest , in deze periode is hij actief betrokken geweest bij de bouw van Doelum , m.n. de realisatie van de cultuurzaal.
Lida is een lange periode actief geweest als begeleider van het Leerlingenorkest, beide zijn jaren actief in de boerenkapel , die met hun optredens de vereniging financieel ondersteunden.
Drie leden werden gehuldigd voor hun 12,5 jarig jubileum, t.w  Jeanet Kremer, Lisa Stunnenberg en Evelien Klein, Jeanet maakt jaren onderdeel uit van de muziekcommissie, Lisa is sinds 2018 lid van het bestuur, Evelien is lid van de activiteiten commissie, en probeert ondanks dat ze nog in Leiden woont zoveel mogelijk met het orkest mee te spelen.
Ook was er een afscheid, Jan Tollenaar besloot na 72 jaar actief lid te zijn geweest op alt-saxofoon te stoppen, ook hij heeft zich in al die jaren op een geweldige manier ingezet voor de vereniging, jaren heeft hij de functie als secretaris bekleed.
Heelsums Harmonie is na 92 jaar nog een gezonde vereniging met enthousiaste leden.