• Open landschap aan de Lawickse Allee - of pandaparkeerplaats

    M

Mooi Wageningen in verzet tegen pandaparkeerplaats

17-09-2016, 09:10 | Lezersnieuws | Hans Brons

De vereniging Mooi Wageningen heeft bezwaar gemaakt tegen een groot parkeerterrein dat de gemeente Wageningen wil toestaan in het open landschap langs de Lawickse Allee. Een parkeerterrein op die plek is volgens de vereniging in strijd met de goede ruimtelijke ordening en nog een handvol andere wettelijke regels en voorschriften.

De gemeente Wageningen heeft een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van 1400 parkeerplaatsen voor bezoekers van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Verwacht wordt dat de bezoekersaantallen sterk toe zullen nemen door de komst van de twee pandaberen.

Voor het parkeerterrein wordt 4 hectare weide- en akkerland verhard. Een groot aantal bomen zal worden gekapt waardoor onder meer het leefgebied van wettelijk beschermde steenuil zal verdwijnen. De vergunning geldt voorlopig voor 10 jaar.

Mooi Wageningen voorziet dat het parkeerterrein zal leiden tot een forse toename van de verkeersdrukte op de toch al zwaar belaste Wageningse wegen. Nóg meer autoverkeer veroorzaakt overlast en versterkt uiteindelijk de roep om meer asfalt. Een volstrekt ongewenste ontwikkeling.

Volgens Mooi Wageningen is het logischer transferia direct bij de A12 en de A15 aan te leggen, zodat autoverkeer door gemeenten wordt voorkomen. Lukt dat allemaal niet, dan vindt Mooi Wageningen dat Ouwehands Dierenpark de verkeersstroom maar moet indammen. Bijvoorbeeld door parkeren duurder te maken en door met openbare vervoerders samen te werken.

De beslissing om de vergunning te verlenen is middenin de zomervakantie bekend gemaakt, terwijl de gemeenteraad was toegezegd dat dit met controversiële beslissingen niet zou gebeuren. Volgens Mooi Wageningen heeft het plan hierdoor niet de aandacht gekregen die het verdient.

Om te voorkomen dat er nu al bomen worden gekapt gaat Mooi Wageningen de rechter vragen de beslissing van gemeente te schorsen met een zogenaamde 'voorlopige voorziening'. Eerder deed de vereniging dat met succes bij een vergunning voor de aanleg van een golfbaan op landgoed de Dorschkamp.