• Lia Hemerik spreekt Loco burgemeester Dennis Gudden toe

    G.Hogendijk

Meer groen en minder stenen in Wageningse woonwijk “De Buurt”!

17-03-2018, 09:54 | Lezersnieuws | Rudolf

Om bij het College van Burgemeester en Wethouders aandacht te vragen voor alle ontwikkelingen in de wijk “de Buurt”, en de zorgen hierover kracht bij te zetten, heeft buurtcomité Harnas ruim 265 petities overhandigd aan locoburgemeester Gudden en de  plaatsvervangend voorzitter dhr. Bor. Dit gebeurde maandagavond 19 maart voorafgaand aan de raadsvergadering en in het bijzijn van een aantal raadsleden. In de petitie benoemen de bewoners vier concrete zorgpunten.

 

Om te beginnen willen de buurtbewoners B&W en Raad met klem vragen een halt toe te roepen aan bouwplannen met een onevenredig groot aantal wooneenheden in “De Buurt”. Naast het project Olympiaplein - dat maandagavond op de agenda van de gemeenteraad stond - zijn wijkbewoners o.a. verontrust over de recente plannen voor de hoek Churchillweg-Spelstraat. Projectontwikkelaars zijn voornemens om deze postzegellocatie vol te stoppen met maar liefst 139 appartementen.. 

 

Daarnaast is het verzoek aan B&W om meer groen in de buurt te realiseren. Nu al wordt de door de gemeenteraad opgelegde norm van 10% groen in de wijk bij lange na niet gehaald. Alle bouwplannen maken het realiseren van de gemeentelijke groenambities in de wijk alleen maar moeilijker. Naast voldoende groen per bouwplan, biedt herontwikkeling van de Olympiahal kansen voor het toevoegen van extra groen.

 

Verder wil het buurtcomité benadrukken dat bouwprojecten niet per project afzonderlijk moeten worden bekeken. Het is wenselijk dat er snel gezorgd wordt voor een overkoepelende visie ten aanzien van ontwikkeling enerzijds en sociale- en verkeersveiligheid anderzijds.

 

Tot slot hebben de buurtbewoners uitgesproken graag in deze visievorming en in alle ontwikkelingen die de wijk aangaan actief betrokken te willen worden.

 

De bewoners stelden het op prijs dat de locoburgemeester en de plaatsvervangend raadsvoorzitter de petities persoonlijk in ontvangst wilden nemen en waren blij met de toezegging om de zorgpunten te bestuderen en mee te nemen in de discussie