• Samen schilderen

Maatjes-op-maat gezochtDeel je plezier en tijd, word ook Maatje-op-maat voor mensen met dementie

25-09-2015, 12:50 | Lezersnieuws | Kwalitekst

Heb jij een hobby die je wil delen en tijd beschikbaar om iemand met dementie te ondersteunen bij activiteiten die hem of haar plezier geven? Meld je aan bij 'Maatje-op-maat', een initiatief van Steunpunt Mantelzorg en het Odensehuis, een ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie en hun naasten.

Als mensen de diagnose dementie krijgen, staat hun leven op z'n kop. Ook voor de partner en andere naasten breekt er een onzekere en vaak moeilijke tijd aan. Om mensen met dementie en hun naasten een stukje lucht en licht te bezorgen, worden Maatjes- op- maat gezocht.

Een Maatje-op-maat is een vrijwilliger tussen de 16 en 80 jaar , met een warm hart en koel hoofd, die mensen met dementie helpt om zo lang mogelijk de dingen zelf te blijven doen, waar ze plezier aan beleven. Gewoon, door hun eigen hobby te delen. Of dat nu wandelen is, koken, musiceren of sporten of samen ergens een kop koffie drinken.

Marjoke van Gelder, Steunpunt Mantelzorg: 'Het gaat erom dat mensen met dementie zelf de eigen regie kunnen bewaren. De nadruk ligt daarbij op wat iemand zelf wil en nog wél kan. Een maatje kan dan enorm helpend zijn, ook voor de mantelzorger. Die kan de zorg even overdragen en weer op verhaal komen.'

"Eind 2016 is er een pool van 25 getrainde maatjes die mensen met dementie een moment van plezier bezorgen of een praktische hand bieden", dat is waar we naar streven, aldus Louisa Bosker coördinator van het Odensehuis.

Leren wat 'werkt' voor mensen met dementie, kun je het beste in de praktijk. Daarom krijgt ieder maatje naast een basistraining 'Hoe ga jij om met mensen met dementie' ook ruim de gelegenheid in de praktijk ervaring op te doen. Samen met andere maatjes lopen ze een tijdje mee in het Odensehuis: een ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Regelmatig zijn er maatjes-op maat bijeenkomsten, waar kennis en ervaringen wordt gedeeld.

Schuilt in jou ook een Maatje?

Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op met Steunpunt Mantelzorg tel. 0317-468 818/06-2303 1648 of via mail smw@solidez.nl.