Kerstactie Vluchteling Onder Dak

14-11-2018, 09:13 | Lezersnieuws | Ewout

Vrijdag 21 december 2018 organiseert stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) weer haar jaarlijkse kerstactie met en voor alle cliënten van VOD. 
Graag willen we onze cliënten in de tijd van Kerst extra bemoedigen en laten weten dat ze er niet alleen voor staan. De kerstactie is op 21 december van 11.30-14.30 in Markt 17, het Wageningse inloopcentrum. De burgemeester zal persoonlijk weer de kerstpakketten uitreiken en de betrokken clienten laten weten dat ze er in Wageningen niet alleen voor staan. Er is ook een gezamenlijke maaltijd en hulp vanuit enkele Wageningse kerken. 
Zowel bij deze actie als op andere momenten kan VOD nog extra vrijwilligers gebruiken. Wil je helpen? Mail dan naar info@vodwageningen.nl

Wil je financieel bijdragen dan kan je een gift overmaken naar:  NL 82 INGB 0007 5346 68 ten name van Fonds Vluchteling Onder Dak te Wageningen, o.v.v. 'kerstactie 2018'.

VOD begeleidt mensen als het eerste verzoek tot asiel afgewezen, samen wordt gewerkt aan een toekomstperspectief. Vaak gaat het om complexe 
situaties, bijvoorbeeld omdat mensen geen geldige identiteitspapieren hebben of in langdurige juridische procedures zitten. Omdat het gaat om een groep mensen die niet van de reguliere voorzieningen gebruik kan 
maken biedt VOD naast begeleiding ook (nood)opvang.

In Wageningen is VOD al sinds 1999 actief. Sinds kort is VOD ook de samenwerking aangegaan met omliggende gemeenten in 'de Foodvalley'.