KerkNet Wageningen neemt stokje over van Raad van Kerken

11-01-2016, 08:01 | Lezersnieuws | M. Keijbets

PERSBERICHT

9 januari 2016

KerkNet Wageningen neemt stokje over van Raad van Kerken

Op 1 januari 2016 is KerkNet Wageningen officieel van start gegaan. KerkNet Wageningen is een netwerk van 12 Wageningse kerken en christelijke geloofsgemeenschappen, gericht op onderlinge ontmoeting en samenwerking. De Wageningse Raad van Kerken - waarbinnen enkele kerken samenwerkten - heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van KerkNet. De Raad gaat nu, na 47 jaar, op in KerkNet.

Op veel terreinen heeft er in de afgelopen jaren meer interkerkelijke ontmoeting plaatsgevonden in Wageningen. De afgelopen jaren - bijvoorbeeld bij de viering van Wageningen 750 - heeft een brede overlegstructuur, die nu in versterkte vorm als KerkNet verder gaat, reeds bewezen een goede basis te zijn voor overleg en samenwerking tussen de Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen. Dat gebeurt met vieringen zoals bij Wageningen 750 en op zondag 17 januari. Maar ook met gezamenlijke jongerenreizen en cursussen of praktische hulp aan medemensen, zoals onderdak voor vluchtelingen, het inloophuis Markt 17 of de maandelijkse eettafel KomEet.

De deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen zijn: ABC Evangeliegemeente Salem Wageningen e.o., de Amazing Grace Parish (RCCG), het Apostolisch Genootschap, Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg, Baptistengemeente De Ontmoeting, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Hersteld Apostolische Zendingkerk, International Christian Fellowship, Nederlands Gereformeerde Kerk, Protestantse Gemeente te Wageningen, RK Geloofsgemeenschap Wageningen - Parochie z. Titus Brandsma en Vineyard Wageningen.

Op zondag 17 januari zal de voorzitter van KerkNet Wageningen Jaap Ketelaar tijdens de interkerkelijke viering in de Grote Kerk - die begint om 10.00u - de start van KerkNet markeren.

Meer en actuele informatie over KerkNet is te vinden op www.kerknetwageningen.nl.