• Elegante dans op Hindoestaans bruiloftsfeest

    Mustafa Celik

Interculturele ontmoeting in Wageningen

10-02-2018, 00:10 | Lezersnieuws | J.Schouls

Bruiloften in diverse culturen

De Interculturele Werkgroep Wageningen organiseerde een ontmoetingsavond over Bruiloften in verschillende culturen in het Huis van de Wijk De Nude op 3 februari 2018. Een zestal leden van verschillende zelforganisaties van Wageningse migranten uit diverse landen presenteerde er hun bruiloftsfeest en maakte daar een bijzondere ontmoeting van.

Wageningen is feitelijk een multiculturele stad. Voorzitter Jaap Schouls stelde, dat dit ech-ter pas een verrijking is als we er in investeren en inderdaad contact met elkaar maken.

Door kennis van elkaar te hebben, ontstaat er verbinding. Dat is belangrijk in deze tijd waarin op radio en tv regelmatig de termen racisme en discriminatie vallen. Het wij-zij denken lijkt toe te nemen en dan is juist de tegenbeweging van onderop belangrijk.

Hoe een bruiloft gevierd wordt, is nauw verbonden met samenleving en cultuur. De visie op de betekenis van het huwelijk en de rol van de vrouw lopen nu eenmaal uiteen. Verschillende echtparen gaven er op deze avond een beeld van. Soms blijken wel 1000 personen de bruiloft bij te wonen, die dan ook meerdere dagen duurt. De rol van (schoon)ouders blijkt heel verschillend. Soms bepalen ze alles voorafgaand aan de bruiloft en dan zijn zelfs bruid en bruidegom een verrassing voor elkaar op de dag van de bruiloft. Soms zijn de ouders er alleen ceremonieel bij betrokken.

Bruiloften in Bolivia, Turkije, Nederland, Suriname, Somalië en China kwamen aan bod. Lichtvoetige dans van Shaanti Dal onderbrak het programma op oogstrelende wijze. Rinia Baldew trad op vriendelijke en soepele wijze als presentator op. De verhalen en de plaatjes werden voorafgegaan door een uitstekend diner ter plekke, voornamelijk door vrijwilligers bereid. De subsidie van Wijkwerk Wageningen werd dankbaar gemeld.

De Interculturele Werkgroep Wageningen is een samenwerkingsverband van personen uit de Somalische Vereniging TUSMO, de Chinese Vereniging, Kerken, het Humanistisch Verbond, Olah, Shaanti Dal, Solidez, de Homogroep Wageningen Shout.

Vorig jaar was het thema Nieuwjaarsviering in verschillende landen. Volgend jaar wordt gedacht aan het onderwerp: Herkomst door migratie en integratie. Wederom zal dit de kans bieden met ieders bijzondere eigenheid voor het voetlicht te komen.