Huurders geven de Woningstichting weer A-status

04-01-2017, 14:00 | Lezersnieuws | Lvanderaa

Huurdersoordeel: de Woningstichting blijft een A corporatie

De Woningstichting is trots op de cijfers die de huurders geven voor de dienstverlening. Het oordeel van nieuwe huurders voor het betrekken van een woning, is gelijk aan het landelijke oordeel, een 7,5. Voor het oplossen van reparatieverzoeken krijgt de Woningstichting een 7,8, dit is hoger dan landelijk (7,4) en huurders die vertrekken geven de Wageningse corporatie een 7,7 (landelijk een 7,2).

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Ten opzichte van andere woningcorporaties in Nederland heeft de Woningstichting lage huurprijzen. De huurprijzen voor sociale huurwoningen liggen landelijk op 71,6% van de huurprijs die corporaties maximaal mogen vragen. De Woningstichting vraagt gemiddeld 66% van dit maximum. Op het onderdeel 'betaalbare woningen die vrijkomen' scoort de Woningstichting met 84% ook ruimschoots hoger dan het landelijk gemiddelde van 66%. Dit komt voort uit het vernieuwde huurbeleid dat de Woningstichting samen met haar huurders heeft opgesteld.

Onderhoud en verbetering van de woning

Landelijk de gemiddelde 'instandhoudingskosten' per woning 2.000 euro, een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van 2014. Het grootste gedeelte van dit bedrag bestaat uit de kosten voor planmatig onderhoud en woningverbetering, maar ook reparaties en onderhoud bij verhuizing vallen hieronder. De Woningstichting heeft in 2015 meer aan onderhoud en verbetering van de woningen uitgegeven dan de gemiddelde corporatie. Over 2015 kwamen deze kosten uit op € 3.818 per woning, terwijl het gemiddelde lag op € 2.328. Opvallend is hierbij dat de Woningstichting op dagelijks onderhoud minder uitgeeft (€ 354 per woning) dan het gemiddelde in Nederland (€ 556). De uitgaven voor planmatig onderhoud en verbetering waren echter flink hoger (€ 3.464 ten opzichte van € 1.451). De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de energetische investeringen die in 2015 met subsidie van de provincie Gelderland zijn uitgevoerd.

Bedrijfslasten

Het was voor de Woningstichting in 2015 niet mogelijk hierop kostenbesparingen te realiseren. De personeelskosten liggen lager dan landelijk, maar de investering die de Woningstichting doet om haar (digitale) dienstverlening te verbeteren zorgt er nu voor dat de kosten gelijk zijn gebleven. Met dit resultaat scoort de Wageningse corporatie in de categorie bedrijfslasten een C-oordeel.