• Goede zorg staat voorop bij GroenLinks

    GroenLinks

Goede zorg en veranderingen in de gemeentelijke organisatie

01-03-2019, 11:10 | Lezersnieuws | GroenLinks

Omdat er vanuit Den Haag steeds minder geld komt om alle zorg te verlenen die nodig is, richten we onze gemeentelijke organisatie anders in. We halen de muren tussen afdelingen weg en werken integraal aan hetzelfde doel, want welzijn heeft nu eenmaal ook te maken met een gezonde en groene leefomgeving en zorg met veiligheid. Voor GroenLinks staat voorop dat er passende zorg moet zijn voor alle inwoners die dit nodig hebben.
 

Tegelijkertijd is een gezonde financiële huishouding noodzakelijk om deze taken te kunnen blijven uitvoeren. Hoe blijven we ervoor zorgen dat onze inwoners de juiste zorg krijgen ondanks de uitdagingen waar Den Haag ons voor stelt? Dat is een belangrijke vraag. Begin februari is in de raad een aantal gesprekken gestart over het sociaal domein en de financiële situatie. Want ook onze gemeente heeft een flink tekort op de budgetten die we hiervoor beschikbaar krijgen. In maart staat dit weer op de agenda. GroenLinks vindt een zorgvuldig proces belangrijk, we willen niet overhaast wat financiële besluiten nemen zonder naar de gevolgen te kijken. Tempo is belangrijk, maar het moet geen paniekvoetbal worden. Voor ons gaan de inhoudelijke en de financiële keuzes hand in hand.


De motie Versnelling transitie sociaal domein, die afgelopen raadsvergadering werd ingediend door VVD en overgenomen door het college, zet de noodzaak van het proces waar we in zitten kracht bij. Wij hebben deze motie niet mede ingediend, omdat we de financiële besluiten niet voor de beleidsmatige keuzes uit willen laten gaan. Ons hoofddoel is dat iedereen passende zorg krijgt van goede kwaliteit. Dat is ook het uitgangspunt waarmee we komende maand de gesprekken over de toekomst gaan voeren.