• Werkzaamheden Pastoor Woltersweg Renkum

    Sandre Wurster, GB Renkum

GB: ” Zorgen om verkeersveiligheid bij werk aan de weg”

09-07-2018, 11:07 | Lezersnieuws | GemeenteBelangen

Het achterstallig onderhoud aan Renkumse wegen en trottoirs wordt de komende jaren flink aangepakt. Het lage onderhoudsniveau van de wegen heeft de aandacht van elke politieke partij en is in verkiezingstijd regelmatig benoemd. In het coalitieakkoord is er anderhalf miljoen euro voor uitgetrokken zodat er ook echt gewerkt kan worden aan het herstel van de wegen.

De fractie van GemeenteBelangen vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid gedurende de werkzaamheden. Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Goed ingerichte en goed onderhouden wegen horen bij leefbare dorpen. En ja, dat betekent dat straten en stoepen op de schop moeten en daarbij komt altijd wat ongemak of overlast kijken. De verkeersveiligheid moet echter altijd voorop blijven staan. Slimme omleidingsroutes, afspraken met bewoners en een goede oplevering vna het werk horen daar bij.”

GB heeft het college vragen gesteld over de huidige verkeerssituatie rondom de Hogenkampseweg en Reijmerweg in Renkum. De werkzaamheden lopen uit waardoor de volgende fase al start al terwijl de vorige fase nog niet is afgerond. Zo is afgelopen week de kruising van de Hogenkampseweg/Keijenbergseweg/Meester van Damweg afgesloten voor verkeer terwijl de kruising Hogenkampseweg/Reijmerweg/Bellevue nog niet afgerond is.

Van Bentem: “Hierdoor ontstaan ongewenste verkeersstromen en onoverzichtelijke situaties. Daarnaast zien we dat eerder gelegde bestrating weer wordt opengebroken voor het plaatsen van kolken. Dat lijkt niet een heel kostenbewuste werkwijze. We willen met onze vragen aan het college aandacht vragen voor een deugdelijke en veilige aanpak van wegwerkzaamheden. Komende jaren gaat wordt anderhalf miljoen euro uitgegeven, laten we dat vooral efficiënt en veilig doen.”

De complete set vragen is te lezen via op de site van GemeenteBelangen www.gbrenkum.nl