• Meer geld voor Nederlandse verpleeghuizen

    Rob Gieling

Extra financiën voor verpleeghuizen: het kwaliteitsplan van Opella

08-03-2019, 13:41 | Lezersnieuws | Opella

De Nederlandse overheid stelt van 2019 tot en met 2021 extra financiële middelen beschikbaar voor (vooral) meer personeel in de verpleeghuizen. Zorgdienstverlener Opella heeft van Zorgkantoor Menzis financiën toegezegd gekregen voor haar eigen kwaliteitsplan, dat zich in hoofdlijn richt op meer en beter opleiden, inzetten van ander personeel en het ondersteunen van bewoners en hun naasten in de verpleeghuizen van Opella. Verpleeghuis Torckdael in Wageningen is onderdeel van Opella.

 

Om klanten en hun naasten te ondersteunen, is goed personeel nodig dat goed is opgeleid. In de huidige arbeidsmarkt is dat in toenemende mate een uitdaging: in de komende jaren zal er op de arbeidsmarkt steeds minder personeel beschikbaar zijn. 

Het kwaliteitsplan van Opella bestaat uit:

- Meer mensen zelf opleiden, van mbo-niveau 2 tot en met hbo-niveau. Daar horen ook zij-instromers bij. Dit betekent dat Opella, startend in 2019, in de komende drie jaar in totaal 90 extra fulltimemedewerkers in dienst gaat nemen.
- Twee vaste klantadviseurs gaan mensen thuis al voorbereiden op verhuizing naar een verpleeghuis. De klantadviseur kent de mensen en hun naasten persoonlijk, regelt de benodigde voorbereiding en zorgt dat het verhaal van de klant – inclusief medisch dossier en zorgdossier – duidelijk is bij de verhuizing. Na de verhuizing blijft de klantadviseur nog een aantal weken betrokken bij de bewoner.

- Opella gaat zorglogistiek verbeteren. Elke klant krijgt dan zorg en ondersteuning op de juiste plaats en op een passend moment.

- Er komen twee ondersteuners om de klantvraag en mening en ervaring van klanten en naasten nog verder duidelijk te krijgen. Daardoor kan ook de Cliëntenraad haar rol nog beter kan uitvoeren.
- Uit onderzoek blijkt dat de inzet van muziek een positieve invloed heeft op het welzijn van verpleeghuisbewoners. Opella gaat meer gebruik maken van die mogelijkheden, er komen meer muziektherapeuten.

 

Opella en verpleeg(huis)zorg

De kwaliteit van de verpleeghuiszorg van Opella is goed. In 2015 werden de verpleeghuizen van de organisatie door de Patiëntenfederatie Nederland uitgeroepen tot meest klantvriendelijk van Nederland, op basis van klantwaarderingen op ZorgkaartNederland.nl. De toenemende problemen op de arbeidsmarkt vragen om een radicale aanpak. Opella kiest voor een brede, samenhangende aanpak om de verpleeg(huis)zorg goed te houden. De organisatie heeft haar kwaliteitsplan tijdig bij Menzis ingediend.