• Gerrit helpt 2 hulpvragers

Elkaar helpen steeds belangrijker

28-09-2015, 09:43 | Lezersnieuws | Hulpdienst Voor Elkaar

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) is al vele jaren actief in de gemeente Renkum. Hun werk is nu belangrijker dan ooit tevoren. Door veranderingen in de rol van de overheid en scherpere wetgeving, zijn er steeds meer mensen die het zonder hulp niet (meer) redden. Gelukkig zijn er vrijwilligers die graag klaar staan om een helpende hand te bieden. Het mes snijdt dan aan twee kanten; vrijwilligers zoeken een zinvolle invulling en cliënten ontvangen hulp, een win-win situatie.

HVE merkt dat het aantal hulpvragen behoorlijk is toegenomen: was er in 2010 nog sprake van 204 vragen, 2014 werd afgesloten met 1300 vragen en in 2015 neemt het nog verder toe. Dat vraagt om een meer professionele benadering. Door het landelijk erkende certificaat 'Goed Geregeld' heeft HVE aangetoond op de goede weg te zijn. Twee enquêtes, onder de cliënten en onder de vrijwilligers, hebben ook nog stof tot verbeteren geboden. De vrijwilligers zelf zijn met deze enquêtes en de uitkomsten ervan actief aan de slag gegaan. De grote betrokkenheid bij wat HVE kan betekenen voor de eigen direct omgeving spreekt boekdelen. Zoals een van de vrijwilligers, Gerrit het zegt: "Ik kan nu iets doen, en kan zo mijn steentje nog bijdragen. Misschien heb ik later zelf ook wel deze hulp nodig. Als iedereen wat doet, maken we het voor ons allemaal een stuk prettiger leven."

HVE verwacht dat het aantal vragen om hulp en de diversiteit ervan in de komende jaren flink zal blijven toenemen. HVE heeft daarom behoefte aan ondersteuning van vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. Wanneer inwoners van de gemeente Renkum graag willen helpen, maar dat niet kunnen als uitvoerend vrijwilligers, kan dat ook in de vorm van donaties.

Wie een steentje wil bijdragen om zijn eigen directe omgeving te helpen, kan zich aanmelden via info@hulpdienstvoorelkaar.nl. Meer informatie op www.hulpdienstvoorelkaar.nl.