• Het nieuwe dorpsplein van Oosterbeek

    NEXIT Architecten Arnhem
  • Het nieuwe 'Hart van Oosterbeek'

    NEXIT Architecten Arnhem

Een nieuw 'Hart voor Oosterbeek'

01-07-2019, 14:20 | Lezersnieuws | Harm

Aan de gemeente Renkum en het Dorpsplatform Oosterbeek is een nieuw plan voor Plein 1946 aangeboden. Initiatiefnemer, René Hazeleger, reageert hiermee op de kritiek uit de samenleving. Het nieuwe plan is lager, kent minder appartementen en heeft meer commericiële ruimte op de begane grond dan het plan dat eerder is gepresenteerd. Extra commerciële ruimte was een nadrukkelijke wens van de gemeente. In het hart van het nieuwe plan bevindt zich een intiem en groen dorpspleintje dan van alle kanten goed bereikbaar is. Het voorpleintje van de 'bloemenman' blijft bestaan. Parkeren aan de Weverstraat, de Poststraat en aan de Van Toulon van der Koogweg blijft mogelijk. Onder het plein komt een parkeergarage. Het plan is ontworpen door NEXIT architecten uit Arnhem. Zij hebben bewezen met het Theater aan de Rijn en Hotel Modez in Arnhem dat nieuwe, goed ontworpen gebouwen een positieve impuls kunnen geven aan de omgeving. Voor Plein 1946 hebben ze gekozen voor lichte kleuren en natuurlijke materialen. Het gebouw wordt energieneutraal. Het huidige, sombere en gesloten gebouw van het voormalige postkantor zal moeten wijken voor dit nieuwe plan. Het gebouw werd al eerder, zonder succes, ingrijpend verbouw en past niet meer in deze tijd. Het oude gebouw is onmogelijk energieneutraal te maken en voor de gewenste nieuwe functies is het niet langer geschikt. Het nieuwe plan brengt het winkelhart van Oosterbeek terug op de plek waar het hoort. Het plein en een dorpscafé zullen, samen met de nieuwe bewoners van de appartementen, zorgen voor extra levendigheid, zodat er een echt nieuw 'Hart voor Oosterbeek' kan ontstaan. De gemeente Renkum en het Dorpsplatform Oosterbeek hebben aangegeven na de zomer te komen met een reactie.