• het publiek werd ook gevraagd of ze voor de campusrondweg waren (rood) of voor inzetten op andere oplossingen (groen)

    Lenny Putman

Duurzaamheidsdebat: alle partijen willen circulair, verdeeldheid over de rondweg

12-03-2018, 20:32 | Lezersnieuws | Trudi

WAGENINGEN – Hoe denken de 9 Wageningse politieke partijen over zonneparken of windmolens, lineaire of circulaire economie, wel of geen campusrondweg? Deze vragen stonden woensdag 7 maart centraal tijdens het drukbezochte Duurzaamheidsdebat georganiseerd door Platform Duurzaam Wageningen i.s.m. de Bblthk.

Het eerste onderwerp ging over de vraag hoe Wageningen klimaatneutraal kan zijn in 2030, als binnen de bebouwde kom alle mogelijke maatregelen al genomen zijn. Volgens een onderzoek voor de gemeente is daar dan nog opwekking van energie voor nodig van 4 windmolens of 44ha zonneparken in het buitengebied. Voor beide oplossingen is het animo in Wageningen niet groot, waar kiezen de partijen dan voor? Gedwongen tot een keuze schaarden VVD, CU, Stadspartij en Connect zich achter de 44ha zonneparken, en SP, PvdA, GL, D66 en CDA achter de 4 windmolens. Getuige de discussies die volgden liggen de visies van de verschillende partijen over energieopwekking buiten de bebouwde kom nog mijlenver uiteen.

Bij de vraag 'moeten we doorgaan met ongebreidelde groei, of moeten we naar een meer circulaire benadering?' bleek het publiek vrijwel geheel voor de circulaire benadering, en opmerkelijk genoeg ook alle partijen, al bleek dat bij de VVD vooral te betekenen dat ze niet tegen circulair geproduceerde producten waren.

Mobiliteitsexpert Anton Franken, inleider van het laatste debatonderdeel, de campusrondweg, vond het zogenaamde ‘bereikbaarheidsprobleem’ van Wageningen een lachertje en stelde ‘Kunnen we nou echt niet meer creativiteit opbrengen dan een kilometer nieuwe weg aanleggen voor 20 miljoen?’ SP, PvdA, GL en CU verklaarden zich bereid om zich tegen een campusrondweg te verzetten, de andere partijen niet. Mathilde Maijer (PvdA) stelde 'Je hoeft maar heel weinig auto's van de weg af te krijgen en die hele rondweg is niet meer nodig', en dat ze het onbegrijpelijk vond dat we spreken over een rondweg, terwijl alleen VVD en CDA echt voor zijn. Han ter Maat gaf haar de repliek dat ze dan maar eens te rade moest gaan bij haar eigen partij in de provincie, waar door de PvdA en D66 een meerderheid ontstond voor het inpassingsbesluit.

Het Platform zal binnenkort een avond organiseren over alternatieven voor een campusrondweg. Bekijk de resultaten van de ‘Duurzaamheidsenquête’, de duurzaamheidstandpunten van de verschillende partijen, en binnenkort het verslag van de avond op www.duurzaamwageningen.nl.