• Zomerse overtocht

  Public Domain
 • School zit er weer op

  Public Domain
 • In volle vaart

  Public Domain
 • Logo

  Drielse Veer

Drielse Veer zet recordaantal passagiers over in 2016

19-02-2017, 10:20 | Lezersnieuws | Dirk H. van Uitert

Het Drielse Veer heeft in 2016 maar liefst 74.728 passagiers overgezet. Na de 69.300 passagiers die het veer in 2014 vervoerde is dit een nieuw record. In 2015 maakten 63.700 passagiers gebruik van de veerdienst.

2016 was mede hierdoor een uiterst succesvol jaar voor Stichting Drielse Veer.

De exploitatie vond vanaf januari 2016 plaats onder verantwoording van een geheel vernieuwd (driekoppig) bestuur. Tot en met 2015 had de stichting nauwe banden met Stichting Jobstap, die de veerdienst mede benutte ten behoeve van leerwerktrajecten voor hun deelnemers. Als gevolg van veranderde regelgeving mocht de veerdienst niet langer door Jobstap geëxploiteerd worden.

Het bestuur wordt thans gevormd door Dirk van Uitert (voorzitter), Frits Witjes (secretaris/penningmeester) en Gabri Maessen. Zij worden bijgestaan door een vijftal vaste parttime schippers en een walkapitein/coördinator.

Nadat in voorgaande jaren reeds geïnvesteerd was in nieuwe zonnepanelen en accu's voor de elektrisch aangedreven veerboot is er in 2016 vooral aandacht geweest voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud en het verbeteren van de aandrijving van het schip.

Daarnaast heeft de stichting een radarplan opgesteld. Ieder jaar zijn er een aantal dagen of dagdelen dat het Drielse Veer vanwege mist uit de vaart moet worden genomen en dat betekent voor scholieren en forenzen dat ze een alternatieve verbinding moeten zoeken. Om nog meer betrouwbaarheid in de dienstregeling te brengen is realisatie van een radarsysteem onontkoombaar. Het radarplan is voorgelegd aan de provincie en beide gemeenten. In de eerste helft van 2017 zal hierover duidelijkheid komen.

Het nieuwe bestuur heeft 2016 tevens benut om een goede relatie op te bouwen met beide oevergemeenten (Overbetuwe en Renkum). Op voorstel van beide gemeenten heeft de stichting een beleidsdocument met bijbehorende meerjarenbegroting opgesteld. In 2017 worden hierover nadere afspraken gemaakt met de samenwerkende gemeenten. De gemeente Overbetuwe realiseerde op initiatief van Stichting Drielse Veer een wachtvoorziening aan Drielse zijde.

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 heeft het Drielse Veer met succes een abonnement ingevoerd voor leerlingen van het Dorenweerd College te Doorwerth. Dit is niet alleen aantrekkelijk voor de leerlingen maar ook voor de medewerkers van het Drielse Veer die nu geen vaarkaarten meer hoeven te knippen, hetgeen de overzettijd verkort.

Vaartijden en meer informatie; www.drielseveer.nl