• Gemeentelijk monument boerderij De Born aan de Kielekampsteeg 1 te Wageningen

  Renaat Van Rompaey
 • Saksische boerderij uit 1872 met sloop bedreigd voor Rondje Campus Wageningen

  Renaat Van Rompaey
 • Gemeentelijk monument nr 0289/183, pas gerenoveerd en in prima staat

  Renaat Van Rompaey
 • De Kielekampsteeg in 1969 met boerderij De Born

  Historische Vereniging Oud Wageningen

DLO verdient 6,3 miljoen aan Rondje Campus, maar laat boerderij De Born slopen

26-06-2017, 19:11 | Lezersnieuws | Renaat Van Rompaey

Aan de Raad van de gemeente Wageningen

Betreft: Beter Bereikbaar Wageningen

Datum: 26 juni 2017

Uit de kostenraming van het Rondje Campus (Bijlage 6d variant B Langs de Campus - Maaiveld van de stukken van de Gemeenteraadzitting 3 juli 2017 a.s.) blijkt dat er 2,3 miljoen nodig is voor 'Vastgoedkosten'. Nu is er langs het hele tracé maar één grondeigenaar en dat is DLO (sinds kort Stichting Wageningen Research). De Universiteit bezit geen sprietje gras langs het tracé. DLO is sinds 1998 geprivatiseerd. Het is een privé bedrijf en dus GEEN onderdeel van de Universiteit.

In het onzalige voorliggende plan probeert DLO de belastingbetaler te laten opdraaien voor de noordelijke inrit van haar bedrijfsterrein via de (gemeentelijke) Kielekampsteeg (de vakken 1 tot 3 van het plan (2 miljoen bouw- en engineeringskosten) en ook nog de totaal overbodige onteigening en sloop van haar boerderij Kielekampsteeg 1 (700.000 euro). Het lijkt me dat DLO haar eigen inrit mag bekostigen en die dan ook op eigen terrein en in eigen bestemmingsplan mag aanleggen.

De boerderij aan de Kielekampsteeg nr 1, genaamd 'De Born', anno 1872, is erkend als gemeentelijk monument nr 0289/183 (Wikipedia), is pas gerestaureerd en in prima staat. Als oudste monument op de Campus en naamgever aan de site en de gemeenteweg Bornsesteeg, protesteer ik tegen het voorstel tot sloop. De 60 km/h uur weg die er nu ligt, kan er prima langs. Ik verzoek dan ook af te zien van de 80 km/h inrichting van de weg.

Voor het Rondje Campus ten westen van de Bornsesteeg zijn 1,6 miljoen begroot om 13 ha DLO-grond te onteigenen en brengt DLO 2 miljoen planschade in rekening (Proefaccommodaties Koeien en Katten/Kikkers/Paarden weg langs Carus). Het Rondje Campus brengt de firma DLO dus 4,3 miljoen cash op, én een gratis inrit à 2 miljoen.

Men kan zich afvragen of de firma DLO het verkeersinfarct bij de enige inrit van haar bedrijfsterrein niet aan zichzelf te danken heeft. Zolang de wegenis op de Campus aan de overheid toebehoort, heeft de overheid de regie over het bedrijventerrein en niet de dominante private partner.

Ik vraag dan ook de Gemeenteraad het Collegevoorstel 'Campusroute op maaiveld' als meest kansrijke oplossing af te wijzen. Ik verzoek de Raad aan het College op te dragen in de toekomst in haar communicatie een duidelijk onderscheid te maken met wie het zaken doet, de Universiteit of de firma Stichting Wageningen Research (ex-DLO).