• De Hucht blijft waarschijnlijk open

De Hucht blijft waarschijnlijk open

10-12-2015, 14:21 | Lezersnieuws | Dorpsplatform RenkumHeelsum

Het dorpsplatform Renkum-Heelsum is een stapje verder gekomen om De Hucht open te houden tot het nieuwe MFC in gebruik genomen kan worden.

In overleg met de locatiemanager is duidelijk geworden dat de verkoop van het gebouw voorspoedig gaat en er binnenkort meer bekend is. Solides heeft met de koper gesproken over het initiatief van het dorpsplatform en de koper stond daar niet onwelwillend tegenover. Het ligt dus in de lijn van de verwachtingen dat het dorpsplatform de Hucht open kan houden in 2016.

Mocht dat inderdaad lukken, dan is Solides bereid de inventaris in het gebouw te laten staan.

Dit heeft het stichtingsbestuur van het dorpsplatform aan de geïnteresseerde vrijwilligers laten weten tijdens een bijeenkomst dinsdagavond 8 december. Ook contracten voor schoonmaak, alarmering ed. zijn nog niet gestopt in afwachting van mogelijke plannen.

Zodra de koop rond is, kan het platform in overleg treden met de nieuwe eigenaar.

Op voorhand is al gevraagd wie van de vrijwilligers bereid is om deel te nemen in de beheergroep die verantwoordelijk wordt voor het beheer van het gebouw, zodat er activiteiten georganiseerd kunnen worden.

De aanwezigen waren enthousiast over de stand van zaken en er waren voldoende mensen bereid om mee te werken. Ook veel activiteiten die tot en met december in het gebouw plaatsvonden kunnen dan doorgaan. Op voorhand heeft het bestuur van het dorpsplatform ook gevraagd om na te denken over mogelijke nieuwe activiteiten.

Het is mogelijk om nieuwe activiteiten te starten. Wil je meer weten? Neem dan contact op met het dorpsplatform. Op de website van het platform zie actuele informatie en zodra mogelijk ook de tijden van diverse activiteiten. www.renkumheelsum.nl