Cursus 'Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel voor familie en naasten die zorgen voor iemand met NAH'

19-03-2018, 15:51 | Lezersnieuws | Steunpunt Mantelzorg

Een cursus voor familie en naasten die zorgen voor iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een hersenziekte of ander vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Hersenletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding, mishandeling of operatie.

Eén op de vier inwoners van Nederland krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. Door deze hersenaandoening verandert hun leven ingrijpend.

Netwerk NAH Gelderse Vallei, onderdeel van Stichting NAH Gelderland, organiseert samen met diverse organisaties een kosteloze cursus ‘Omgaan met Niet Aangeboren  Hersenletsel (NAH) voor familie en naasten die zorgen voor iemand met NAH.’

Onze ervaring leert dat mensen die in hun omgeving te maken krijgen met NAH, vaak na enige tijd merken dat er problemen zichtbaar worden. Problemen, waarvan niet duidelijk is of dit met het hersenletsel te maken heeft. Omdat familie en naasten in die periode vaak geen of weinig direct contact meer hebben met hulpverleners, weten zij niet altijd waar zij met hun vragen terecht. Met deze cursus ondersteunen wij familie en naasten in deze fase.

De cursus kan voorkomen dat men door een tekort aan informatie en steun te lang in een eenzame positie zit en mogelijk overbelast raakt. Voor deelnemers kan de cursus een steuntje in de rug zijn.

Tijdens de cursus krijgen deelnemers meer informatie over NAH en de gevolgen van NAH. Ook krijgen ze handvatten om met iemand met NAH om te gaan en informatie over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn in deze regio. Daarnaast hebben de cursisten de mogelijkheid om anderen te ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten. Ervaringen uitwisselen is een belangrijk onderdeel van de cursus. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur per keer en start vanaf 19 april.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor deze cursus, dan kunt u contact opnemen met Madelon Siep op telefoonnummer 0317-468818 of door een e-mail sturen naar mantelzorgwageningen@solidez.nl. Graag opgeven voor 6 april 2018.