Collecte Oranjefonds mede voor Dorpsplatform RenkumHeelsum

12-05-2016, 12:50 | Lezersnieuws | Sjanet Treep

Het Oranjefonds helpt het dorpsplatform RenkumHeelsum en het dorpsplatform helpt het Oranjefonds.

Het dorpsplatform heeft toestemming gekregen om te collecteren voor het Oranjefonds in de collecteweek van 17 tot 24 mei. Dat betekent dat de helft van de opbrengst voor het dorpsplatform is. Het dorpsplatform kan dat geld goed gebruiken. Er zijn ideeën genoeg en de gemeente is de subsidie aan het afbouwen. Dit jaar krijgen alle platforms nog wat geld maar daarna niet meer.

Het dorpsplatform Renkum-Heelsum wil bereiken dat bewoners zich betrokken voelen bij hun woon- en leefomgeving en willen zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Op dit moment wordt hard gewerkt in De Hucht. Sinds 1 maart is het platform verantwoordelijk voor de Hucht. Er zijn veel activiteiten maar er is altijd ruimte voor meer. Ook daar is geld voor nodig. En ook daar worden de gelden van de collecte voor gebruikt. Neem een kijkje op de website voor alle activiteiten: http://dehucht.wix.com/dehucht.

Maar daarnaast zijn er ook de buurtwandelingen, de natuurwandeling en de voorlichting over bijvoorbeeld buurttuinen, de contacten met de wijkverenigingen om maar wat te noemen. In de vergaderingen wordt tijd ingeruimd voor onderwerpen die aandacht nodig hebben, zoals in september voorlichting over de nieuwe manier van afval ophalen in onze gemeente. En er is altijd ruimte voor mensen die iets willen inbrengen. Kom gerust langs. Kijk op de website www.renkumheelsum.nl.

Wij hopen dat u geeft in de collecte, voor het goede werk van het Oranjefonds en om ons als dorpsplatform te steunen. Alvast bedankt.