• Protesterende bewoners voor de Junushoff

    F. Hoeberichts
  • Protesterende bewoner in gesprek met burgemeester van Rurmund

    F. Jagers op Akkerhuis

Bewoners volharden in verzet

04-04-2016, 19:10 | Lezersnieuws | F. Hoeberichts

Woensdag 30 maart hebben bewoners van de Tarthorst en Roghorst opnieuw gedemonstreerd tegen de plannen van de gemeente om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren.

Het protest vond plaats voor de Junushoff waar de gemeente de eerste uitwerking van haar plannen toelichtte. Zoals bekend heeft de gemeenteraad eind vorig jaar gekozen voor het aanpassen van de bestaande infrastructuur. Vooral de verdubbeling van de Nijenoord Allee roept nog steeds veel weerstand op. Bewoners deelden een pamflet uit aan bezoekers van de informatieavond, waaronder vertegenwoordigers van de provincie, gemeenteraadsleden en burgemeester van Rumund.

In het pamflet maakten de aanwonenden van de Nijenoord Allee duidelijk het nog steeds onbegrijpelijk te vinden dat er fundamentele keuzes gemaakt worden zonder enig inzicht in de gevolgen met betrekking tot geluids- en fijnstofoverlast. De gemeente Wageningen wordt aangespoord om nu eindelijk eens de gezondheid van haar bewoners en de leefbaarheid in de wijken te laten meewegen in de besluitvorming.

Binnen in de Junushoff presenteerde projectleider Jan Hartman de schetsontwerpen van de kruispunten bij de Droevendaalsesteeg en Het Gesprek, de verdubbeling van de Nijenoord Allee, de fietstunnel bij Hoevestein, de ´Luikse oplossing´ bij Bornsesteeg en andere deelplannen. Vooral de fietstunnel bij Hoevestein blijkt een hoofdbreker. Deze door bewoners en de gemeenteraad zeer gewenste voorziening blijkt alleen mogelijk indien de Nijenoord Allee ter plekke 1,5 meter de lucht in gaat. Na de presentatie was er gelegenheid om met de projectleider, wethouder en met raadsleden te spreken. Daarvan werd volop gebruik gemaakt.