Bereikbaarheid Wageningen: begin bij de kruispunten

27-05-2017, 16:40 | Lezersnieuws | Leo van den Berg

Vanaf de aanvang van het project 'Beter Bereikbaar Wageningen' bepleit de coalitie van maatschappelijke groeperingen 'Wageningen Goed op Weg' een gefaseerde en genuanceerde aanpak van de automobiliteit. Maar het gemeentebestuur beschouwt de voortdurende groei van het autoverkeer in de spits als onvermijdelijk en wil met nieuw asfalt de problemen die dat oplevert de wereld uit helpen.

Helaas leveren de voorstellen van B&W meer problemen op dan ze oplossen. Dat was onlangs voor de gemeenteraad aanleiding om het bureau Goudappel Coffeng een second opinion te vragen over de verkeerskundige onderbouwing. Eén opmerking uit hun rapport heeft tot nu toe te weinig aandacht gekregen, namelijk "dat de wegvakken zelf binnen een plaats als Wageningen vaak niet de beperkende factor zijn qua capaciteit voor het verkeer, maar de kruispunten."

Intussen liggen er voor de reconstructie van de vier belangrijkste kruispunten op de Mansholtlaan en Nijenoordallee al tal van tekeningen klaar. Het kan duur (ongelijkvloers), of goedkoop (extra opstelstrook bij stoplicht), of van alles daar tussen in. Binnen het budget moeten hieruit toch per kruispunt goede keuzes gemaakt kunnen worden?

Maar het gemeentebestuur maakt met de 'Campusroute' een vlucht naar voren, zonder aandacht voor kruispunt-perikelen. Het hoeft dan ook niemand te verbazen dat de petitie 'Geen autoweg door het Binnenveld' binnen twee weken meer dan 2000 handtekeningen ophaalde van mensen die zo'n nieuwe weg langs de Dijkgraaf en de Plassteeg-Kielekampsteeg naar de Dreeslaan absoluut niet zien zitten, omdat er betere oplossingen voorhanden zijn.

De petitie is via www.wageningengoedopweg.nl te lezen en te ondertekenen.

Leo van den Berg (Fietsersbond en Wageningen Goed op Weg)