• Artist impression Dreyeroord

  Behoud WOII Erfgoed Gelderland
 • Artist impression Dreyeroord

  Behoud WOII Erfgoed Gelderland
 • Artist impression Dreyeroord

  Behoud WOII Erfgoed Gelderland
 • Behoud WOII Erfgoed Gelderland

  Artist impression Dreyeroord
 • Behoud WOII Erfgoed Gelderland

  Artist impression Dreyeroord

Behoud Dreyeroord Oosterbeek wel degelijk mogelijk en zorgfunctie inpasbaar

15-10-2016, 09:41 | Lezersnieuws | Behoud WOII Erfgoed Gelderland

Herbestemming van Dreyeroord is goed mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van functionaliteit, ruimtelijke kwaliteit of efficiëntie volgens het haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door Adriaan Jurriëns Architecten te Den Haag, in opdracht van de stichting Behoud WOII Erfgoed Gelderland. Uiteraard ontstaan er door de nieuwe invulling van de bestaande bouw enkele bijzonderheden (zoals de verdiepte ingang) en is de opzet geheel anders dan in een nieuwbouwsituatie, maar het zijn geen problemen die herbestemming onmogelijk maken vanuit het oogpunt van haalbaarheid.

Een aandachtspunt is de overschrijding van het aantal bruto vierkante meter vloeroppervlakte vanuit het originele programma. Ondanks het hogere aantal (115,2) vierkante meter vloeroppervlakte zullen de bouw- en exploitatiekosten zelfs lager uitvallen dan het nieuwbouwplannen zoals eerder gepresenteerd door Amvest waarbij men aangaf dat herbestemming en behoud niet mogelijk zou zijn. De stichting, tot voor kort de Werkgroep Behoud Dreyeroord Oosterbeek, toont hiermee het tegenovergestelde aan.

Al eerder werd door de gemeente.Amvest verzocht om met een onderbouwing te komen waarom Dreyeroord niet behouden zou kunnen blijven..Tot op heden is daar niets van gebleken omdat door Amvest geen onderzoek is gedaan naar behoud maar direct tot een ontwerp voor nieuwbouw is overgegaan.

Gezien de plannen van onder meer de gemeente Renkum om het zgn. Battlefield-toerisme te bevorderen, (zie nota versterking Herinnering Gelderland 1940-1944/1945 van 15 januari 2016) is het niet ondenkbaar dat ook nog extra financiers en subsidies kunnen worden betrokken om dit plan voor behoud financieel nog aantrekkelijker te maken. Voor Dreyeroord geldt immers dat dit pand een significante rol speelde in de strijd waarop het Battlefield-toerisme is gebaseerd.

Het haalbaarheidsonderzoek is via de Facebook pagina Behoud Dreyeroord Oosterbeek te downloaden.