• artist impression

    nexit architecten

Andere aanpak bouwplan Plein 1946 Oosterbeek

03-04-2019, 17:21 | Lezersnieuws | louis

Op donderdag 7 maart organiseerde Dorpsplatform Oosterbeek een informatie avond over het plan voor de bouw van een appartementengebouw op Plein 1946. De eigenaar van het voormalige postkantoor, de heer R.Hazeleger wil daarvoor het postkantoor slopen. Ruim 100 Oosterbekers lieten die avond weten dat ze niet blij waren met dit bouwplan. Er kwamen alternatieven voor een levendig en aantrekkelijk Plein 1946. Het was duidelijk, dit plan voor een appartementengebouw kreeg veel verzet. Op verzoek van het Dorpsplatform zegde de heer Hazeleger toe dat hij op een vervolgbijeenkomst zijn bouwplan opnieuw zou presenteren, gehoord hebbende alle reacties!

Die bijeenkomst wilde het Dorpslatform organiseren vóór de voorjaarsvakantie.

Na deze roerige bijeenkomst heeft de gemeente, wethouder Jasper Verstand, contact opgenomen met Dorpsplatform Oosterbeek, "hoe nu verder?". De wethouder liet weten niet tevreden te zijn over hoe het proces over de planontwikkleing voor Plein 1946 was verlopen. Dat moest anders. 

In overleg met wethouder  Verstand  hebben we geconcludeerd dat het proces om tot een plan voor Plein 1946 te komen, een andere invulling moet krijgen.  Er is afgesproken dat de gemeente zelf de regie over het proces neemt, waarbij het Dorpsplatform nauw betrokken zal worden.

Wethouder Verstand zal in de a.s. raadscommissie Leefomgeving van 9 april e.e.a. toelichten