Stichting Agromisa start lezingen reeks in Wageningen

14-11-2017, 15:10 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 23 november 2017, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Stippeneng 2, Wageningen
Impulse gebouw, campus Wageningen Universiteit
Wageningen

Stichting Agromisa, aktief in Wageningen sinds 1934 en nauw verbonden met haar vrijwilligers en de universiteit, zal op 23 november aanstaande een lezing organiseren met als onderwerp: Is there a future for small-scale animal production in the tropics? In het Nederlands: Is er een toekomst voor kleinschalige dierlijke produktie in de tropen?

Deze eerste lezing zal georganiseerd worden in samenwerking met de studieverengiging "de Veetelers" van Wageningen Unviersiteit. Gijs den Hertog, expert dierlijke productiesystemen en voorheen leraar bij Hogeschool Van Hall Larenstein te Deventer, en vrijwilliger bij Agromisa, zal optreden als spreker. De lezing is open voor publiek en vrij toegankelijk. De lezing zal plaats vinden op donderdagavond, 23 november, 20:00, Stippeneng 2, Impulse gebouw, Wageningse campus. De spreektaal voor de avond zal Engels zijn.

Dierlijke productiesystemen zijn werelwijd een bron van inkomsten voor meer dan 1 miljard mensen, maar vormen ook vaak een belasting op het milieu. Kritische stemmen zeggen dat de tropen niet het voorbeeld moet volgen van grootschalige produktie in het Westen, omdat het niet duurzaam zal zijn. Tegelijkertijd vindt er juist in de tropen een enorme groei plaats in de vraag naar vlees, eieren en melkproducten. Dit biedt nieuwe bestaansmogelijkheden voor kleine boeren in de tropen, maar roept ook vragen op over duurzaam milieubeheer. Gijs den Hertog zal zijn visie delen over dit onderwerp. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen.