• Beeldende kunst kan een bron van zingeving zijn

    Stock

Lezingenreeks Bronnen van Zingeving

12-02-2018, 15:21 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 22 februari 2018, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Wilhelminastraat 10, Oosterbeek
Remonstrantse kerk Oosterbeek
Oosterbeek

Dit voorjaar kun je met een serie van drie lezingen verkennen hoe je zin kunt ontdekken in het leven, ook als tradities geen houvast meer bieden.

Op donderdag 22 februari 2018 opent drs. Huguette Jurriaanse-Huijghe de reeks. Zij vertelt over 'Beeldende kunst als bron van zingeving'. Huguette Jurriaanse heeft, behalve conservatorium, religiewetenschappen en theologie gestudeerd en heeft als pastor gewerkt. Zij bereidt een proefschrift voor over de spiritualiteit van de veertiende-eeuwse kloosterstichteres Birgitta van Zweden. Regelmatig leidt zij meditatiebijeenkomsten rond beeldende kunst. Ook tijdens de lezing zal zij aandacht besteden aan de vraag hoe beeldende kunst je kan helpen stil te worden en op te zoek te gaan naar wat wezenlijk is in je leven.

De drie lezingen passen binnen het landelijke jaarthema 'Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan'. De lezingen gaan vooral over de vraagkant. We hoeven niet meteen pasklare antwoorden te krijgen. Soms is het stellen van wezenlijke vragen al zinvol genoeg. De lezingen vinden plaats in de remonstrantse kerk. Het is niet noodzakelijk de hele cyclus te volgen. Je kunt ook een of meer afzonderlijke avonden meemaken. Aanmelden is niet nodig. De toegang bedraagt € 7,50 voor leden en vrienden en € 10 voor anderen.