• Hilde Kroon

    Marco Vellinga

Lezing 'Zelf beter bemiddelen' i.v.m. 5- jarig bestaan Hilde Kroon Mediation

18-12-2017, 10:41 | Lezersnieuws |

Datum:

zaterdag 23 december 2017, 09:30

Locatie:

IJsvogellaan 113, Doorwerth
Praktijk Hilde Kroon Mediation
Doorwerth

Een vredige Kerstsfeer beleven en dit meenemen in het nieuwe jaar? Elk huisje heeft wel z'n 'kruisje' en als jurist/mediator maakt Hilde Kroon (42), heel wat mee in haar praktijk Hilde Kroon Mediation, die zij al weer 5 jaar voert vanuit Doorwerth. Om dit te vieren verzorgt Hilde een lezing 'Zelf beter bemiddelen', op zaterdag 23 december en 6 januari a.s.

Een voorbeeld uit de praktijk: Er waren eens een vader en moeder en vier kinderen. Eén van de kinderen deed al jarenlang veel hand- en spandiensten voor de ouders. Toen beide ouders waren overleden hebben de kinderen jaren geprocedeerd over de verdeling van de spullen. Uiteindelijk stemden ze in met mediation en de mediator vroeg aan elk kind: "Wat is er volgens jou nog niet gezegd, dat gezegd had moeten worden om tot een oplossing te komen?"

Toen had de dochter de moed om ze zeggen dat al wat zij had gedaan in het ouderlijk huis niet door haar broers en zus was gezien! Haar zuster had juist moeite gehad met de aandacht die haar zus kreeg van haar ouders en had het gevoel dat zij meer van haar hielden. Toen bleek dat het gevecht eigenlijk over de aandacht van de ouders ging en ook daarvoor alsnog de erkenning kwam, kon worden teruggegrepen op een eerder voorgestelde oplossing en werd de zaak gesloten mét herstel van de familiebanden.

Conflicten ontstaan wanneer mensen van mening zijn dat de ander zich niet (meer) interesseert voor hun belang of dit belang ontkent. Hilde: "Iedereen houdt in relaties een soort balans bij: de 'balans van geven en ontvangen'. Als er een gevoelsmatig 'oneffen rekening' is, wordt deze op een of andere manier alsnog rechtgetrokken. Er is veel leed te voorkomen als mensen weer met elkaar kunnen praten over wat ze geïnvesteerd hebben in en verwacht hebben van de ander. Dat is gemakkelijker met een neutrale derde die dat gesprek begeleidt. Zo wordt met mediation niet enkel een probleem opgelost of de zaken goed geregeld, maar vindt ook herstel van de relatie(s) plaats.

Tips voor ouders/erfenisverdelers:

- sluit niemand uit;

- vraag naar elkaars wensen/behoeften;

- geef erkenning;

- laat partners erbuiten.

In verband met het 5-jarig jubileum geeft Hilde de lezing 'Zelf beter bemiddelen', waarin je nog véél meer handvatten krijgt aangereikt om zelf in familiekwesties makkelijker te kunnen (be)middelen! Deze lezingen worden gegeven op zaterdag 23 december en 6 januari van 9.30-12.00 uur. Aanmelden: info@hildekroonmediation.nl of 06-30.09.83.69