Bouwplan Plein 1946 Oosterbeek

25-02-2019, 13:38 | Lezersnieuws | louis ter huurne

Datum:

donderdag 7 maart 2019, 12:00

Locatie:

Molenberg 2
de Molenberg
Oosterbeek

De heer Hazeleger, eigenaar van het voormalige postkantoor , heeft zijn bouwplan gepresenteerd 32 appartementen op Plein1946 in het centrum van Oosterbeek. Het gepresenteerde plan heeft een verscheidenheid aan reacties opgeroepen! Niet zo verwonderlijk,Plein 1946 is wat Oosterbekers het hart van Oosterbeek noemen en is een beeldbepalend onderdeel van het centrum van Oosterbeek. Het Dorpsplatform Oosterbeek organiseert daarom donderdagavond 7 maart 19.30u een bijeenkomst waar Oosterbekers hun reacties op het gepresenteerde bouwplan kunnen geven.Hoe wordt Plein 1946 een goede plek voor ondernemers, prettig voor omwonenden en waar consumenten en bezoekers graag komen? Het Dorpsplatform brengt die reacties en ideeën over aan het College van B&W en de gemeenteraad. Het Dorpsplatform wil met deze bijeenkomst ook duidelijk maken dat bij zo'n ingrijpend verandering in het centrum van Oosterbeek inwoners vanaf het begin betrokken moeten worden bij planvorming.