• De Buurtse Bocht

    onbekend

Alzheimer Café Wageningen: 'Hoe verder na de diagnose dementie'

14-10-2017, 11:50 | Lezersnieuws |

Datum:

dinsdag 24 oktober 2017, 19:30 tot 21:30

Locatie:

Buurtseweg 3, Wageningen
De Buurtse Bocht
Wageningen

Dinsdag 24 oktober vindt weer een Alzheimer Café plaats. Deze avond is als gastspreker uitgenodigd mw. Tea van der Veen, casemanager Dementie Gelderse Vallei

Het thema deze avond is: 'Hoe verder na de diagnose dementie' en hierbij komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

- Delen van de diagnose met de omgeving

- Impact van diagnose op mensen met dementie

- Impact van diagnose op (samenwonende) partner

- Impact van diagnose op familie en vrienden

Heeft u zelf vragen dan wordt u natuurlijk in de gelegenheid gesteld om deze voor te leggen.

Na de pauze kunt u ervaringen uitwisselen en vragen stellen.

Iedereen die te maken heeft met dementie is welkom in het Alzheimer Café. Vanaf 19.00 uur is de zaal open, het programma begint om 19.30 uur en wordt rond 21.00 uur afgesloten. Toegang is gratis, inclusief een kopje koffie/thee.

Het Alzheimer Café wordt gehouden in de Buurtse Bocht, Buurtseweg 3 (zijstraat van de Sportstraat), 6707 EZ Wageningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marjoke van Gelder via 0317 - 468818 of 06 - 23031648

Organisatie

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland,

Afdeling Veluwe Vallei-Grebbe

www.alzheimer.nl