• Koen van Weel

Opnieuw sociale huurwoningen erbij in Wageningen

WAGENINGEN De Woningstichting en ontwikkelaar BPD hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van 55 sociale huurwoningen op Kortenoord (deelgebied 'Tuinwijk'). De gemeente Wageningen had aangedrongen op overeenstemming hierover, omdat dit bijdraagt aan twee belangrijke doelstellingen van de gemeente. Enerzijds wordt met het sluiten van deze overeenkomst een bijdrage geleverd aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Maar ook de doelstellingen uit de gemeentelijke woonvisie (2016) komen zo dichterbij.

Deze zomer wordt begonnen met de bouw van de 55 sociale huurwoningen in Tuinwijk en eind dit jaar krijgen de eerste bewoners de sleutel.

ZONNEPANELEN De woningen worden gasloos en krijgen zonnepanelen op de daken. Naar verwachting wordt er zoveel opgewekt dat er nauwelijks elektriciteit hoeft te worden verbruikt.

STREVEN Wethouder Han ter Maat: „In de woonvisie hebben we als gemeente aangegeven voor welke groepen inwoners we de komende jaren willen laten bouwen. En dat zijn woningen ten behoeve van de sociale huur, middeldure huur en goedkope koop. Voor sociale huur is een doelstelling gesteld van 500 extra woningen in 2029. Daarvan moeten er in 2020 in totaal 350 gerealiseerd moeten zijn. Met deze 55 woningen hebben we op dit moment al 286 sociale huurwoningen in de planning zitten. Dat is een mooi resultaat. En om die reden ik ben ook blij dat de Woningstichting er met BPD is uitgekomen en dat de handtekeningen zijn gezet. Het betekent dat we nu nog drie jaar te gaan hebben om de resterende 64 woningen te realiseren en daar heb ik wel vertrouwen in."

DOELSTELLINGEN De gemeente blijft zich de komende jaren volop inzetten voor de juiste woningen voor de juiste woondoelgroepen. „We hebben als college aan alle eigenaren en ontwikkelaars een brief gestuurd, waarin wij aangeven dat men echt rekening moet houden met de doelstellingen op het gebied van sociale huur, middeldure huur en goedkope koop. Alleen dan kunnen we starters en senioren van goede en voldoende woningen blijven voorzien. Doet men dat niet en zie ik daarvan onvoldoende terug in de plannen, dan hoeven ze daarmee niet bij mij te komen. Dat is zonde van de tijd en het geld, omdat ik die niet doorgeleid naar college en gemeenteraad. Maar ik denk dat men ook wel inziet dat we als college serieus bezig zijn om voor iedereen in onze stad goede en voldoende woningen te realiseren. Dat moeten we samen doen", aldus wethouder Han ter Maat.