• BDUmedia

Nieuwe geurmetingen bij Parenco

RENKUM De gemeente Renkum heeft het initiatief genomen tot een nieuw onderzoek naar luchtmetingen in de Renkumse leefomgeving. Dit naar aanleiding van geur- en stankklachten van Papierfabriek Parenco. Een aantal inwoners van Renkum heeft hier na de ingebruikname van de PM2 in 2016 nog steeds last van. Vooral bij een bepaalde windrichting speelt dit weer op.

Feike Klomp

Uit gesprekken met de Belangengroep Omwonenden Parenco blijkt dat het beeld uit de emissiemetingen en de gezondheidskundige beoordeling van de uitstoot van de papiermachine PM2 niet overeenkomt met wat bewoners in hun leefomgeving ervaren, laat wethouder Wendy Ruwhof tijdens de bekendmaking van het vervolgonderzoek weten.

AANVULLING Op verzoek van de gemeente Renkum en de provincie Gelderland heeft de GGD Gelderland-Midden een opzet voor een blootstellingsonderzoek uitgewerkt. Wethouder Wendy Ruwhof: ,,Het blootstellingsonderzoek wordt uitgevoerd als aanvulling op de in 2017 uitgevoerde chemische analyses van luchtmonsters aan enkele bronnen van Parenco."

 

Luchtmetingen in de directe leefomgeving maken beter inzichtelijk wat de eventuele blootstellings- en gezondheidsrisico's voor omwonenden zijn. Het onderzoek in de praktijk: Op drie adressen in Renkum worden tweemaal kortdurende, actieve luchtmetingen uitgevoerd, Gekozen is, aldus de wethouder, voor monsterpunten waar tot nu toe veel hinder is ondervonden. Naast deze kortdurende metingen vinden er ook langer durende metingen plaats. Drie op dezelfde adressen als de actieve metingen, twee op een andere locatie. Daarnaast vindt er ook een controlemeting in de omgeving plaats. De verwachting is dat deze langdurige metingen meer inzicht in de gemiddelde luchtconcentraties geven.

Renkum laat verder weten dat door de inzet van de bewoners bij de luchtmetingen hun betrokkenheid bij het onderzoek wordt vergroot. Sterker, de metingen vinden juist plaats op momenten dat er sprake is van (ernstige) hinder.

Het onderzoek is in handen van GGD Gelderland-Midden en de ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem). Renkum en de provincie dragen de kosten. Het onderzoek loopt van februari tot en met april. Renkum laat nog weten dat inwoners sowieso overlast kunnen melden via het provincieloket: milieuklacht.gelderland.nl