• Foto: Bert Oostrik/BDU

Meer ruimte voor de natuur in bossen Wolfheze

WOLFHEZE De natuur in het gebied Wolfheze krijgt meer ruimte in het bos. Een deel van de bossen wordt de komende jaren uitgedund en er worden meer open plekken gemaakt.

Vooral de hier niet van nature voorkomende soorten zoals Douglas, Japanse lariks en Corsicaanse den worden hierbij terug gedrongen zodat de inheemse soorten als eik, berk en grove den meer licht krijgen om uit te groeien. Door open plekken te maken krijgen deze soorten meer kans om zich te verjongen. En deze plekken zijn weer extra aantrekkelijk voor vogels en vlinders, zoals de gehakkelde aurelia.

ONDERHOUD Omdat het bos in Wolfheze in het verleden deels vooral is aangeplant voor de houtproductie is het bos vaak eentonig en bestaat het maar uit een of enkele soorten, die vaak niet van nature hier thuishoren. Om dit te doorbreken zijn dan maatregelen nodig om vooral meer afwisseling te krijgen. Licht en zonnewarmte krijg je door kleinschalig open plekken te maken in de gesloten boomkruinen. Na verloop van tijd ontstaat dan een gelaagde bosstructuur met een struik- en kruidenlaag.

INVENTARISATIE Natuurmonumenten bekijkt regelmatig of het uitgevoerde beheer nog overeenkomt met de doelstellingen. Uitgevoerd onderzoek gaf aan dat de structuur in het Wolfhezerbossen kan worden verbeterd. De natuur is gebaat bij meer afwisseling in jong en oud bos en meer dood hout, dit levert meer soorten dieren en planten op waardoor de natuurwaarde wordt verhoogd en de beleving voor de bezoekers toeneemt.

Natuurmonumenten is begonnen met het uitzoeken van de bomen die weg moeten. De boswachters markeren deze bomen met gekleurde stippen en worden daarna machinaal verwijderd. Deze voorbereidingen zijn onlangs gestart en zichtbaar. De daadwerkelijke kap van deze gemarkeerde bomen vindt pas plaats in het najaar van 2018.