• Archief BDUmedia

Bomenkap Nudepark II volkomen legaal

WAGENINGEN Het vorige weekend is commotie ontstaan over de kap van bomen bij het bedrijventerrein Nudepark II. Op social media werd gesteld dat de kap illegaal zou zijn omdat er geen kapvergunning zou zijn. Dit is niet correct: er is wel degelijk een rechtsgeldige kapvergunning waardoor de kap van de bomen legaal is.

Op 16 mei heeft het college een kapvergunning verleend voor de kap van 151 bomen. De aangevraagde kapvergunning is in mei 2017 getoetst aan de Bomenverordening; hierin staan criteria opgenomen waaraan getoetst wordt bij het beslissen op de aanvraag. De conclusie was dat er geen sprake was van monumentale bomen en dat er verder ook geen redenen waren om de gevraagde kapvergunning te weigeren.

De verleende vergunning is bedoeld om de realisering van het bedrijventerrein mogelijk te maken (ontsluiting, wegenstructuur, waterwegen, e.d.). Aan die verleende vergunning is door het college van b. en w. echter de opschortende voorwaarde verbonden dat de vergunning alleen in werking zou treden wanneer het bestemmingsplan door de Raad van State onherroepelijk zou worden verklaard. Op deze manier zorgde het college ervoor dat de bomen alleen gekapt mochten worden als het bestemmingsplan definitief werd (en het bedrijventerrein dus daadwerkelijk gerealiseerd mag worden).

Op 30 augustus 2017 heeft de Raad van State het beroep tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard en is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Op dit moment ging dus ook de verleende kapvergunning in.

MooiWageningen heeft wel beroep ingesteld tegen de kapvergunning, maar heeft geen 'voorlopige voorziening' aangevraagd. Een voorlopige voorziening had mogelijk kunnen leiden tot de beslissing van de rechtbank dat de kap had moeten worden uitgesteld totdat er een uitspraak was op het ingestelde beroep. Zoals gebruikelijk is MooiWageningen bij de verlening van de kapvergunning door ons gewezen op de mogelijkheid van het aanvragen van een 'voorlopige voorziening'.